Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Måndagen den 4 mars sammanträdde Kommunstyrelsen.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden där Kommunstyrelsen tog beslut.

Investeringsanslag för Viskans park under 2024

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Tekniska nämnden ett investeringsanslag på 17 miljoner kronor för Viskans park budgetåret 2024. Projektet Viskans park pågår mellan 2022 och 2027 till en total kostnad av 90 miljoner kronor.

Klimatrådslag i Borås

Borås Stad har, tillsammans med Sollefteå kommun och Malmö stad, valts ut av Klimatriksdagen för att genomföra ett klimatrådslag under 2024. Kommunstyrelsen beslutade att fyra ledamöter från Borås Stads Klimatråd, två från Mittsamverkans partier och två från oppositionen, deltar på klimatrådslaget samt under utbildningstillfällena inför klimatrådslaget. Inför klimatrådslaget kommer ungefär 40 kommuninvånare att rekryteras och utbildas i klimatkunskap, varav fyra alltså är politiker. Deltagarna kommer tillsammans att ta fram förslag till kommunernas agerande i klimatfrågor. Förslagen kommer sedan att behandlas av politiken.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunstyrelsens möte 4 mars 2024

Kommunstyrelsen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-06] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol