Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Måndagen den 11 september sammanträdde Kommunstyrelsen. På sammanträdet diskuterades bland annat ett samarbete med Bila Tserkva i Ukraina och ett utökat flyktingmottagande.

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som Kommunstyrelsen behandlade.

Samarbete med Bila Tserkva

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att teckna en avsiktsförklaring med staden Bila Tserkva i Ukraina. Borås Stad och Bila Tserkva har flera gemensamma värderingar och ambitioner, vilka kan utgöra en solid grund för ett framtida partnerskap mellan städerna. I avsiktsförklaringen lyfts frågor om ny och förnybar energi, social välfärd, demokratiutveckling särskilt riktat till unga vuxna samt samhällsutveckling som föranleds av den rådande krigssituationen.

Ökat flyktingmottagande

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Borås Stad tar emot fler flyktingar än vad som anvisas enligt bosättningslagen. Borås Stad har under de senaste åren haft ett minskande flyktingmottagande precis som övriga kommuner i landet. Det är Göteborgs Stad som har väckt frågan om att erbjuda kommuner med relativt lågt flyktingmottagande möjligheten att självmant upplåta boendelösningar åt nyanlända.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunstyrelsens möte 11 september 2023

Vy över stadshuskvaretert.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-09-13] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol