Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Över 400 000 kronor i EU-bidrag för EU-valet 2024

Artikeln publicerades:

Borås Stads valkansli har beviljats över 400 000 kronor i bidrag från Europaparlamentet för att främja valdeltagandet i det kommande EU-valet.

Den 7-9 juni 2024 går Europeiska Unionens medlemsländer till valurnorna. I Sverige är valdagen söndagen den 9 juni, med en förtidsröstningsperiod den 22 maj – 8 juni. Platser och schema för var och när du kan rösta i Borås kommer att publiceras på boras.se/val.

Borås Stads valkansli har under hösten sökt bidrag från Europaparlamentet för att medfinansiera ett projekt för främjande av valdeltagandet. I december kom parlamentets besked – Borås Stads bidragsansökan beviljas.

Bidraget ska bland annat gå till att sprida budskapet om vikten av att rösta, vem som har rösträtt och EU:s och Europaparlamentets roll bland målgrupperna unga väljare, nya medborgare och boende i områden med lågt valdeltagande.

-Tack vare EU-bidraget kan vi nu öka våra insatser för att få fler i Borås att använda sin rösträtt. Efter valet 2022 såg vi ett lägre valdeltagande i Borås och skillnaderna mellan olika områden och grupper i staden är stora. Vi vill vända den trenden och se till att alla känner att de har rätt och möjlighet att vara med och påverka genom att rösta, säger Melissa Lennartsson, projektledare på valkansliet.

Skylt som visar att du kan rösta här
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-09] Över 400 000 kronor i EU-bidrag för EU-valet 2024

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol