Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stöd till vårdnadshavare för elever med problematisk skolfrånvaro

Artikeln publicerades:

I dagarna har det startat nya samtalsgrupper för vårdnadshavare. Det är grupper med vårdnadshavare som har som gemensam nämnare att de har barn med omfattande skolfrånvaro. Grupperna har fokus på att stödja varandra och att få mer kunskap om hur man kan stötta sitt barn att gå tillbaka till skolan.

Vårdnadshavare till barn och unga som har en problematisk skolfrånvaro eller riskerar att utveckla det, upplever ofta en lång, lågintensiv kris. En kris som aldrig verkar vilja ta slut hur mycket de än försöker få det att fungera. Ofta känner sig vårdnadshavarna mycket ensamma trots att många faktiskt är i en liknande situation.

Det finns starka samband mellan hög närvaro och goda skolresultat. Ju mer en elev är i skolan desto större chans är det att få behörighet till gymnasiet. Att bli behörig till gymnasiet och sedan gå klart gymnasiet är viktigt för ungdomars hälsa och möjligheter att få ett bra och självständigt liv. I Borås Stad har man satsat på att utveckla Team Domino som består av verksamhetsutvecklare med särskilt fokus på förbättrad närvaro. Det är en del i arbetet mot målsättningen En god start i livet.

Team Domino arbetar med att sprida kunskap och stötta skolorna i dessa frågor. Nu har de tillsammans med anhörigkonsulenter samtalsgrupper som handlar om att stötta vårdnadshavarna i hur de mår. En av de stora vinsterna med grupperna är att inse att de inte är ensamma. De är alla i samma situation och träffarna blir bra tillfälle att dela råd och erfarenheter med varandra.

Träffarna innehåller både samtal om de specifika svårigheterna med skolfrånvaron och hur man som förälder mår och hanterar situationen. De får med sig kunskap om att lägga pussel om vad det är eleven undviker genom att inte gå till skolan. Vilka hinder finns och hur kan man hitta orsakerna.

- Du som förälder är viktig och som vuxen kan du på flera olika sätt hjälpa ditt barn. Försök skapa goda rutiner och uppmärksamma tecken hos ditt barn på om något inte är bra. Ha dialog med skolan och försök tillsammans hitta lösningar, säger Annica Elf som är en del av Team Domino.

Det är Annica som tillsammans med anhörigkonsulent Agneta Gustafsson har planerat och genomför samtalsgrupperna.

- Det är lätt att få dålig självkänsla när ens barn inte kommer iväg till skolan. I de här grupperna kan vi prata om det, de får känna att de inte är ensamma. Vi delar kunskap och känner kraften i att träffa varandra, avslutar Agneta.

Annica Elf och Agneta Gustafsson

Annica Elf och Agneta Gustafsson

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-02-02] Stöd till vårdnadshavare för elever med problematisk skolfrånvaro

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol