Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sveriges inträde i NATO

Artikeln publicerades:

Den 7 mars 2024 inträdde Sverige som fullvärdig medlem i Nato. Nato är en försvarsallians som syftar till att värna de allierades frihet och säkerhet. För Borås Stad innebär det ett ännu djupare arbete med civilt försvar, något som kommunen redan varit i gång med ett tag.

Det är inte bara Försvarsmakten och vårt militära försvar som går med i NATO, utan även Sveriges civila försvar som Borås Stad är en del av. Det civila försvaret består av myndigheter, kommuner, regioner, företag, organisationer och privatpersoner som tillsammans stärker landets motståndskraft vid krigsfara eller krig.

- I fredstid handlar civilt försvar om planering och förberedelser. Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i Borås Stads krisberedskap och syftar till att kunna skydda befolkningen och viktiga samhällsfunktioner vid krigsfara och krig, berättar Hanna Arvidsson Milleskog, krisberedskapssamordnare i Borås Stad.

Natoflaggan och Sverigeflaggan
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-12] Sveriges inträde i NATO

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol