Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Unga i Borås ”hackade” demokratifrågor med förtroendevalda

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Vid fyra tillfällen denna vecka har ungdomar i åldrarna 10-20 år träffat förtroendevalda i Borås Stad för att prata om ungas inflytande och demokratifrågor. Diskussionerna har genomförts som Hackathon – en form av workshop där olika tema bryts ner till förslag på idéer och åtgärder.

Träffarna har varit på Hässlehus, Norrbyhuset, Kristinebergs fritidsgård och Dalsjöfors fritidsgård. De teman som ”hackades” var tagna från Borås Stads senaste Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP):

  • jobb och framtid
  • fritid
  • inflytande
  • skola
  • psykisk ohälsa

Syftet med träffarna är att skapa en arena där ungdomarna ges möjlighet till inflytande och bli lyssnade på genom att diskutera och resonera, med de förtroendevalda som mottagare. Stefan Lindborg (V) var en av de förtroendevalda som deltog och sa efteråt:

– Det var inspirerande att träffa ungdomar som hade tydliga idéer om vad som kan förbättras för att fler unga ska må bra och ha större inflytande. Politiken mår bra av att lyssna på unga och själv fick jag med mig många nya tankar som jag hoppas kunna ta vidare.

Så upplevde ungdomarna mötena

Varje Hackaton avslutades med att ungdomarna fick svara på sina upplevelser av träffarna med hjälp av Menti, en app där man kan lämna anonyma svar. Svaren var mestadels positiva där ungdomarna bland annat uttryckte att ”mötet har varit lärorikt och vi har fått kommunens perspektiv”, ”vi ungdomar har mer inflytande än vi tror, men att vi inte har kunskap om hur allt fungerar” och ”tänk mer på alla goda idéer ungdomarna har och satsa mer på fritidsgårdarna”. Några ungdomar uttryckte dock att det finns en misstro till att inte bli lyssnade på.

Kerstin Hermansson (C), kommunalråd, deltog också vid ett av veckans Hackathon.

– Det är viktigt att de unga får kunskaper om de möjligheter och rättigheter de har att vara med och påverka. Vi som politiker behöver möjliggöra fler arenor för dialog, säger Kerstin Hermansson.

Samarbete med Youth 2030 Movement och Rädda Barnen Ungdomsförbund

Hackathon för ungdomars inflytande är ett samarbete mellan Borås Stad, Youth 2030 Movement och Rädda Barnens Ungdomsförbund. My Petré från Youth 2030 Movement och Hanna Thessén från Rädda Barnens Ungdomsförbund ledde de olika workshops vars resultat nu ska sammanställas i en rapport. Malin Yderhag, ungdomsstrateg i Borås Stad, kommer att använda materialet till att fortsätta utveckla ungas inflytande i staden.

Ungdomar på Dalsjöfors fritidsgård pratar med politikerna Alexandra
Florén (KD) och Anna Grimmestrand (C). My Petré (längst till vänster) från Youth 2030 Movement leder samtalet. 

Ungdomar på Dalsjöfors fritidsgård pratar med politikerna Alexandra Florén (KD) och Anna Grimmestrand (C). My Petré (längst till vänster) från Youth 2030 Movement leder samtalet.

Information, ikon

Mer om Borås Stads demokratiarbete och demokratideklarationen

I år fyller den svenska demokratin 100 år och detta uppmärksammar Borås Stad på olika sätt. Hackaton om demokrati med ungdomar är en av de aktiviteter Borås Stad lyfter i den demokratideklaration som vi har skrivit under för en stark demokrati.

Deklarationen är framtagen av regeringens kommitté Demokratin 100 år. Genom att skriva på deklarationen åtar sig Borås Stad att på olika sätt fördjupa och stärka sitt demokratiarbete under jubileumsåret 2021.

Fira demokratin 100 år - Borås Stad

Vår demokrati - Kommittén Demokratin 100 år Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-09-17] Unga i Borås ”hackade” demokratifrågor med förtroendevalda

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol