Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Valbuss och SMS-utskick nyheter vid EU-valet i Borås

Artikeln publicerades:

Valkansliet i Borås Stad satsar på två nyheter när det är dags för val till Europaparlamentet den 9 juni. En valbuss ska ge fler möjlighet att rösta och SMS-utskick ska påminna invånarna om att använda sin rösträtt.

Valdeltagandet vid EU-valet är lägre än vid de allmänna valen. Valkansliet i Borås Stad vill främja valdeltagandet i kommunen och få fler invånare att använda sig av sin demokratiska rättighet att rösta.

Två nyheter i denna satsning är valbussen och SMS-utskicken.

Valbussen är en vanlig stadsbuss som används som mobil förtidsröstningslokal. Från den 22 maj till den 8 juni turnerar bussen runt i Borås kommun och stannar till på orter på landsbygden, där det inte finns förtidsröstningslokaler och på platser inne i Borås där många människor är i rörelse. Valbussens tidtabell finns på boras.se/valbuss.

-Vi vill ge alla röstberättigade möjlighet att på ett enkelt vis använda sig av sin rösträtt. Därför testar vi en valbuss vid EU-valet, säger Anna Enochsson, valledare i Borås Stad.

SMS-utskick

Ytterligare en nyhet är SMS-utskick. Vid två tillfällen, den 22 maj när förtidsröstningen inleds och den 9 juni, på valdagen, kommer Valkansliet att skicka ut SMS till invånare i Borås Stad för att motivera dem att rösta i EU-valet.

-SMS-utskick har testats i bland annat Norge och Danmark och forskning har visat att det har varit ett effektivt sätt att få invånarna att gå och rösta. Därför vill vi testa det i Borås, säger Melissa Lennartsson, som är projektledare på valkansliet.

Projekt för att främja valdeltagandet

Borås Stad har fått över 400 000 kronor i bidrag från Europaparlamentet för att främja valdeltagandet i det kommande valet. Valbussen och SMS-utskicken är två delar av denna satsning. Övriga delar är:

  • Utbildningsinsatser: Riktade till personal som möter våra målgrupper
  • Demokratiguider: Anställda med ett extra uppdrag att informera om valet
  • Deltagande på områdesdagar och evenemang: För att skapa närvaro och engagemang för EU-valet
  • Skolval: Engagera och informera unga förstagångsväljare och framtida väljare
  • Informationskampanj: Sprida information om valet och dess betydelse för boråsarnas vardag

-Genom projektet vill vi öka medvetenheten om valet och förbättra väljarnas möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att rösta. Satsningen gäller hela kommunen, men vi har ett särskilt fokus på områden med lågt valdeltagande, unga förstagångsväljare och nya medborgare. Anledningen till att projektet satsar på just dessa målgrupper är att statistik visar att valdeltagandet är lägre i dessa grupper, säger Melissa Lennartsson.

En stadsbuss som är dekorerade i rosa där det står Valbuss - här kan du rösta

Valbuss på väg. Bilden är ett montage - den verkliga bussen ser inte exakt ut så här.

Information, ikon

Mer om EU-valet

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-04-17] Valbuss och SMS-utskick nyheter vid EU-valet i Borås

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol