Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vi har ett resultat – medborgarundersökningen visar att Borås en är en bra plats att bo och leva på

Artikeln publicerades:

1600 boråsare fick chans att tycka till om hur det är att bo och leva i Borås kommun. 539 delade med sig av sina åsikter. Nästan 92 procent av dem tycker att Borås är en bra plats att bo och leva på.

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) och Borås Stad deltar vart annat år. I enkäten får utvalda invånare från 18 år och uppåt tycka till om verksamheterna i Borås Stad och hur det är att bo och verka här. Resultaten från 2023 års undersökning, som slutfördes i november förra året, har kommit. Den visar att kommuninvånarna ger både ros och ris.

Nästan 92 procent tycker att Borås är en bra plats att leva och bo på. Det är samma resultat som för två år sedan och Borås ligger på samma nivå som landet i sin helhet. På frågan ”Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter?” gör Borås ett skutt uppåt. Vid senaste mätningen tycker 84 procent av de svarande att kommunen sköter sina verksamheter bra och det är betydligt bättre än vid förra gången. Det är också ett betydligt bättre resultat än för riket som helhet.

På frågan ”Tycker du att kommuninvånarna har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter?” är det bara drygt 20 procent som tycker att det är så. Men Borås visar ändå på en tydlig förbättring jämfört med förra mätningen och boråsarna är mer nöjda än genomsnittet i riket.

Åsikter om de stora verksamheterna

82 procent av de svarande tycker att förskolan fungerar bra och 69 procent att grundskolan fungerar bra. I båda fallen har resultatet försämrats jämfört med föregående mätning och Borås resultat ligger under genomsnittet i riket. Tvärtom är det för gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen, äldreomsorgen och socialtjänstens stöd till utsatta personer. För alla dessa verksamheter har resultaten förbättras vid den senaste mätningen och i samtliga fall så är resultatet i Borås bättre än i riket som helhet.

Utmärkt betyg för biblioteken, sämre för lekplatser, idrotts- och motionsanläggningar

Flera frågor handlar om bibliotekens utbud av böcker och tidningar, både på papper och i digital form, samt om bibliotekens utbud av aktiviteter. Boråsarna är mycket nöjda och de har blivit mer nöjda vid den senaste mätningen. De är också mer nöjda än vad man är i riket som helhet.

När det gäller utbudet av lekplatser är boråsarna mindre nöjda den här gången än vid föregående mätning. Men det är trots allt 85 procent av de svarande som tycker att utbudet är bra, vilket också är bättre än för riket i helhet. Motsvarande trend går att se vad det gäller idrotts- och motionsanläggningar, till exempel badhus och ishallar, samt friluftsområden. Nöjdheten är fortfarande mycket hög men den har sjunkit något sedan förra mätningen. Men även för dessa frågor är boråsarna betydligt mer nöjda än vad man är i riket som helhet.

Snöröjning och sophämtning

Snöröjningen av gator och vägar samt gång- och cykelvägar är inte bra, när invånarna värderar den. Nöjdheten har dessutom minskat sedan förra mätningen och är betydligt sämre än vad som gäller i riket som helhet.

Andelen boråsare som tycker att sophämtningen fungerar bra har minskat. Men trots allt är nästan 87 procent av de svarande nöjda med sophämtningen. Andelen boråsare som tycker möjligheten till att återvinna avfall utan att behöva transportera bort det med bil är bra har ökat markant sedan förra mätningen. Drygt 54 procent är nöjda med det i Borås, jämfört med knappt 41 procent i riket som helhet.

Vad händer nu?

Nu kommer de förvaltningar och bolag som berörs av svaren i medborgarenkäten att få ta hand om sina frågor. Svaren ska analyseras och de ska ta fram förslag på vad de kan göra för att förbättra det som fungerar mindre bra. Längre fram i vår presenteras detta för politikerna i Kommunstyrelsen och då går det också att läsa om det här på boras.se.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-25] Vi har ett resultat – medborgarundersökningen visar att Borås en är en bra plats att bo och leva på

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol