Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås bryter nedåtgående trend för Fastighetsföretagarklimatet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Fastighetsägare i Borås anser att det har skett en stor förbättring av hanteringen av plan- och byggärenden. De är även mycket mer nöjda med handläggningstiderna på Borås Stad. Däremot är fastighetsägarna missnöjda med Borås Stads kommunikation om förändringar i staden. Det visar den senaste undersökningen av ”Fastighetsföretagarklimatet”, som genomförs bland Fastighetsägarnas medlemmar i Borås vartannat år.

Vartannat år mäter Fastighetsägarna förutsättningarna att bedriva fastighetsverksamhet i Borås genom undersökningen Fastighetsföretagarklimatet. Undersökningen bygger på enkäter och telefonintervjuer med Fastighetsägarnas medlemmar. I år har Borås vänt ett tidigare negativt index på -3 till +2. Det innebär att Borås ligger strax över snittet för samtliga 65 kommuner som deltar i undersökningen.

Framförallt har nöjdheten med kommunens sätt att hantera plan- och byggärenden samt handläggningstider ökat betänkligt sedan föregående undersökning år 2017. Förändringen för båda dessa kategorier uppgår till +21 procentenheter mot föregående undersökning.

– Vi har arbetat aktivt ihop med Borås Stad för förståelsen för våra medlemmars upplevelse av bygglovsärenden och handläggningstider och hur det i värsta fall kan hämma stadens utveckling. Därför är det väldigt roligt att se att det skett en sådan förändring, säger Anna Liljenby, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Borås.

– Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fokuserat med att ge ett ännu bättre bemötande, en ännu bättre service och att förkorta handläggningstiderna. Vi har fantastiska medarbetare som präglas av en kvalitetskultur och som brinner för att möjliggöra för goda idéer att förverkligas. Parallellt har vi även satsat på att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen, där vi till exempel lyckats automatisera 40 arbetsuppgifter inom bygglovshandläggningen. Ett av flera glädjande resultat av det är att medianhandläggningstiden för ett bygglovsärende nu är 2,6 veckor från komplett ansökan, säger Jonas Ward, samhällsbyggnadschef på Borås Stad.

Däremot är fastighetsföretagen i Borås mer missnöjda med kommunens information om viktiga förändringar. Där ligger Borås index 10 procentenheter lägre än riket.

– Det är viktigt att betona att det fortfarande finns saker att förbättra. Vi ser tydligt att fastighetsägarna i Borås inte känner att de får den information de behöver kring större förändringar i staden. Borås är en stad som växer snabbt, men därför är det också ännu viktigare med en tät dialog både inför, under och efter större omvandlingar i staden, menar Anna Liljenby, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Borås.

– Staden kan bli bättre på att kommunicera kring varför och hur staden växer samt hur det märks under byggnationstiden. Därför pågår nu ett brett arbete mellan flera förvaltningar för att få till en mer gemensam kommunikationsplanering. Vi börjar med att skaffa oss en bild av vårt nuläge, i dialog med bland andra Fastighetsägarna, säger Jonas Ward.

För att stärka samverkan kring samhällsbyggnadsfrågorna i Borås arrangerar Fastighetsägarna, Sveriges Byggindustrier och Borås Stad, Byggdialog Borås den 24 oktober. Här möts 90 personer från fastighetsbolag, byggbolag och Borås Stad föra en dialog om hur vi gemensamt kan skapa bättre förutsättningarför ett effektivare och smidigare samhällsbyggande.

Vy över Borås.

d

Mer om Fastighetsföretagarklimatet

  • Undersökningen bygger på enkäter och telefonintervjuer bland Fastighetsägarnas medlemmar i Borås. Totalt antal svarande i Borås är 58 fastighetsägare/fastighetsbolag.
  • Undersökningen har genomförts sedan 2006. Index baseras på 14 frågor, vilket ger ett sammanfattande mått på förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-24] Borås bryter nedåtgående trend för Fastighetsföretagarklimatet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol