Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Boråsförslaget – ett enkelt sätt att lämna förslag till politiker

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Tänker du ibland att det finns saker som borde förändras i Borås? Du kanske har en idé som skulle förbättra ett område, en verksamhet eller något annat i vår stad? Då kan du använda vår nya tjänst Boråsförslaget. Där kan du både lämna in ditt förslag och du kan rösta på andras förslag.

Alla som bor, verkar och möts i Borås eller på annat sätt är engagerade i stadens frågor är välkommen att lämna förslag till Borås Stads politiker. Det finns inga åldersgränser, alla kan komma med förslag och alla kan rösta på andras Boråsförslag.

–Målet är att sänka ribban, det ska vara så enkelt som möjligt för boråsarna att lämna in förslag på förbättringar och utveckling av Borås, berättar Per-Olof Höög (S), ordförande i beredningsgruppen för medborgarinflytande i Borås Stad.

här fungerar Boråsförslaget

Du har en idé på något som skulle förbättra ett område, en verksamhet eller en särskild fråga. Då klickar du in på boras.se/boråsförslaget, skriver in ditt förslag tillsammans med namn, e-post och postnummer. Sedan granskar en handläggare ditt förslag. Om det ligger inom Borås Stads ansvarsområde, och ingen annan har lämnat ett liknande förslag, publicerar vi förslaget inom fem arbetsdagar.

Förslaget ligger publicerat i 90 dagar och under den tiden kan vem som helst rösta på förslaget. Om det får 100 röster eller fler, lämnas det över till politikerna i den nämnd som ansvarar för den frågan och förslaget tas upp på dagordningen i den berörda nämnden.

Det finns även möjlighet att lämna in Boråsförslag i pappersform eller genom att ringa Borås Stads växel.

Syftet är delaktighet och demokrati

Det övergripande syftet med Boråsförslaget handlar om delaktighet och demokratiska processer. Två av Borås Stads huvuduppdrag är att tillhandahålla god kommunal service och att bevara och upprätthålla demokratin. För att kunna utveckla den kommunala servicen till medborgarna är det viktigt att få förståelse för olika medborgares behov.

– Att få vara delaktig i beslut som rör en själv är en demokratisk rättighet och Borås Stad har en skyldighet att se till att boråsarna får möjlighet att känna sig delaktiga och ha inflytande över frågor som rör dem själva, säger Per-Olof Höög (S). Det går också i linje med visionen för framtidens Borås där vi skriver: ”Alla i Borås är viktiga och kan vara delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi tar gemensamt ansvar för varandra genom att visa tillit och bjuda in till dialog”.

Vy över Borås, illustrationer från vision med människor i olika åldrar, texten: Boråsförslaget
Information, ikon

Skicka in förslag

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-08-16] Boråsförslaget – ett enkelt sätt att lämna förslag till politiker

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol