Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad i samarbete med Handelskammaren

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Sedan flera år arbetar Näringslivsavdelningen i Borås Stad på olika plan med att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Nu skärper Borås Stad ytterligare sina ansträngningar i ett samarbete med Västsvenska Handelskammaren.

Sedan flera år arbetar Näringslivsavdelningen i Borås Stad på olika plan med att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Nu skärper Borås Stad ytterligare sina ansträngningar i ett samarbete med Västsvenska Handelskammaren.

Handelskammarens modell ”Lokalt företagsklimat” riktar sig till kommunala politiker och tjänstemän med frågor om faktorer som påverkar näringslivsklimatet. Företag och lokala näringsidkare får på motsvarande sätt svara på frågor om hur de uppfattar det lokala företagsklimatet.

Syftet är att förändra attityder och förbättra kunskaper hos såväl den kommunala organisationen som hos det lokala näringslivet. Det som sker i mötet mellan kommunens företrädare och näringslivet är avgörande för näringslivsklimatet, och ett gott näringslivsklimat ökar kommunens och regionens attraktionskraft.

– Vi har jobbat med de här frågorna i flera år, vi har skapat bättre rutiner, kapat handläggningstider, vi har analyserat och följt upp motsvarande undersökningar från SKL och från Svenskt Näringsliv och vi har satsat på fler företagsbesök. Det ska vi fortsätta med. Men vi ser också ett värde i att samarbeta kring den här modellen, då Västsvenska Handelskammaren är en klok och framsynt partner med stor lokalkännedom och hög trovärdighet i de här frågorna, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

– Vi har en gemensam syn på regionens framtid, oavsett om det handlar om vikten av god samverkan mellan kommun och näringsliv eller behovet av en höghastighetsjärnväg för att skapa en större och smartare arbetsmarknadsregion, säger Ulf Olsson.

– Växande och välfungerande företag ger kraft, arbetstillfällen och intäkter åt vår kommun, och därför ska vi inte nöja oss med att ha ett godtagbart näringslivsklimat, vi ska utveckla det till att åtminstone bli bra. Det här samarbetet hoppas jag kan bidra till det med nya tankar och idéer, säger Annette Carlson (M) Kommunstyrelsens vice ordförande.

Det ligger i vårt intresse att stötta västsvenska kommuner att förbättra dialogen med och servicen till företagarna. Att en kommun är attraktiv bidrar ofta till att fler företag vill etablera sig. Det blir en positiv spiral, säger Handelskammarens regionchef Ove Lillestöl.

Resultaten från undersökningar och intervjuer i ”Lokalt företagsklimat” kommer att presenteras i en slutrapport för Borås Stad i workshopformat, i syfte att skapa såväl en fördjupad insikt som nya idéer för det fortsatta förändringsarbetet för tjänstemän, chefer och politiker i kommunen.

Ulf Olsson och Annette Carlson flankerade av Åsa Tegelberg, projektledare, och Ove Lillestöl.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-05-13] Borås Stad i samarbete med Handelskammaren

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol