Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads grundskolor visar höga resultat – betydligt fler elever behöriga till gymnasiet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Grundskoleförvaltningen har sammanställt årets lokala betygsstatistik för årskurs 9. Resultaten visar att 84 procent av samtliga elever i årskurs nio i Borås Stads skolor är behöriga till gymnasiet. Det är en förbättring med 4,1 procentenheter jämfört med förra året. Även det genomsnittliga meritvärdet har ökat med 2,9 poäng jämfört med förra året.

– Det är väldigt kul att se resultatet av vårt målmedvetna arbete som pågått under flera års tid. Jag vill ge en stor eloge till alla som arbetar i grundskolan. Särskilt glädjande är det att många av våra skolor, även bland de med tuffare förutsättningar, klarar sig så mycket bättre än vad de statistiskt sett borde, säger Per Carlsson (S), ordförande i Grundskolenämnden.

För två veckor sedan slutade 1015 elever i årskurs 9 i grundskolan. 853 av dem var behöriga till gymnasiet. Förra året var 9:orna 1045 stycken, varav 836 var behöriga till gymnasiet. Omräknat i procent har behörigheten till gymnasiet ökat med 4,1 procentenheter jämfört med 2019. Statistiken omfattar samtliga elever, även de nyinvandrade som har gått kortare tid än fyra år i svensk skola.

Det genomsnittliga meritvärdet, det vill säga betygen omräknat till poäng inför antagningen till gymnasiet, ökade med 2,9 poäng från 220,1 poäng till 223,0 poäng jämfört med 2019.

– Det är positivt att gymnasiebehörigheten och det genomsnittliga meritvärdet har förbättrats. Jag vill framföra ett stort tack till förvaltningens medarbetare som har arbetat så målinriktat med att förbättra studieresultat och förutsättningarna till förbättringar. Det är viktigt att förutsättningarna finns för att det arbetet skall kunna fortsätta över tid. Att vi nu har en förvaltning för Borås Stads grundskolor har varit en viktig del i förbättringsarbetet, säger Ulf Sjösten (M), 1:e vice ordförande i Grundskolenämnden.

Resultatet är bättre än vad det borde vara

Resultatet visar också att skolorna presterat betydligt bättre än de statistiskt sett borde. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) modellberäknade värde* skulle 81,9 % av eleverna lyckas nå gymnasiebehörighet. Skolorna har alltså lyckats bättre än förväntat.

– Under de 3,5 år som Grundskoleförvaltningen har funnits har vi på alla nivåer fokuserat på att förbättra förutsättningarna för att fler elever ska bli behöriga och ha med sig så mycket kunskap som möjligt inför framtiden. Jag är stolt över, och har stor respekt för, allt arbete som vi tillsammans gjort för att öka elevernas måluppfyllelse. Lärare, stödfunktioner och chefer - alla har på olika sätt bidragit till den resultatutveckling vi nu ser. Att vi dessutom har resultat som överträffar vad vi statistiskt borde nå är ytterligare ett bevis på det starka engagemang och den målmedvetenhet som finns hos alla i vår förvaltning, säger Pär Arvidsson Fäldt, förvaltningschef för grundskolan.

Enskilda skolors resultat

Behörigheten till gymnasiet har ökat mest på Viskaforsskolan, 14,2 procentenheter. Dessutom har skolans genomsnittliga meritvärde ökat med 26 poäng. Det är också Viskaforsskolan som, med 7,4 procentenheter, har presterat bäst av alla Borås Stads skolor i förhållande till SCB:s modellberäknade värde.

Sandgärdskolan har den högsta andelen gymnasiebehöriga elever, 94,2 procent.

Engelbrektskolan har det högsta genomsnittliga meritvärdet, 254,7 poäng.

Särlaskolans resultat har delvis minskat något sedan förra året. Andelen gymnasiebehöriga elever är 1,5 procentenheter lägre, men skolans resultat är ändå 6,7 procentenheter högre än SCB:s modellberäknade värde. Särlaskolan har ökat det genomsnittliga meritvärdet med 11,2 poäng.

*Statistiska centralbyrån (SCB) räknar ut hur stor andel av en skolas elever per årskurs som bör nå gymnasiebehörighet och inte sakna betyg i mer än två ämnen. Uträkningen görs genom en regressionsanalys av betygen i riket de senaste fem åren. Sociala faktorer som till exempel kön, utländsk bakgrund och föräldrars utbildningsnivå samkörs mot betygen och viktas därefter för att ta fram en betygsprognos.

Pilar i olika färger som pekar uppåt.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-06-23] Borås Stads grundskolor visar höga resultat – betydligt fler elever behöriga till gymnasiet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol