Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads gymnasieskolor når goda resultat i jämförelse med riket

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når goda resultat jämfört med medelvärdet för samtliga kommunala gymnasieskolor i riket. Det framgår av Skolverkets statistik (SIRIS) för resultat gällande avgångselever läsåret 2018/19 som publiceras idag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen gör riksjämförelser inom fyra områden:

  • andel elever med examen,
  • andel elever med examen inom fyra år (denna statistik har Skolverket ännu inte presenterat),
  • genomsnittlig betygspoäng för elever med examen
  • samt andel elever med grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Andelen elever som når en gymnasieexamen ligger på 91 procent vilket är på ungefär samma nivå som rikssnittet (91,3 procent). Andelen elever på yrkesprogram som utöver sin yrkesexamen också når grundläggande högskolebehörighet ligger på 34,2 procent vilket är över rikssnittet (30,5 procent) och andelen elever på högskoleförberedande program som når en gymnasieexamen ligger på 90,2 procent vilket är något under rikssnittet (92,2 procent). Gällande den genomsnittliga betygspoängen har Borås Stads gymnasieskolor samma resultat som föregående år 14,4, snittet i riket ligger fortsatt något högre (14,8).

– Borås Stads gymnasieskolor har under flera års tid haft en uppåtgående trend och haft en hög andel elever som lämnat gymnasieskolan med en gymnasieexamen. Inom de områden som följs upp och jämförs med riket ligger Borås Stads gymnasieskolor i paritet med rikssnittet på samtliga områden utom det som mäter den genomsnittliga betygspoängen. Det är mycket glädjande att vi har goda resultat, framförallt att vi har en så hög andel elever som lämnar gymnasieskolan med en examen. Det betyder att våra elever står sig väl i konkurrensen med övriga elever i riket, säger Anna Stensson, chef för Kvalitet och utveckling på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Människor runt ett mötesbord.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-11] Borås Stads gymnasieskolor når goda resultat i jämförelse med riket

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol