Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads nya cykelplan

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Igår antogs Borås Stads nya cykelplan av Tekniska nämnden. Cykelplanen är ett planeringsverktyg som beskriver de åtgärder som ska utföras för att Borås ska bli en ännu bättre cykelstad.

Cykelplanen är en del i arbetet med att nå Borås Stads vision om goda resvanor och attraktiva kommunikationer. Den nya cykelplanen som gäller år 2020/2021 fokuserar bland annat på komplettering av saknade länkar i det befintliga cykelstråket, nybyggnation av gång- och cykelvägar, åtgärder som höjer standarden på det befintliga cykelvägnätet, och kommunikationsinsatser för att få fler att välja cykeln.

Se hela den nya cykelplanen och läs mer om Borås Stads cykelarbete.

En person som cyklar i stan. 
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-19] Borås Stads nya cykelplan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol