Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träder även in som byggherre för byggnationen av den efterlängtade hallen.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde under måndagen att köpa fastigheten Kilsund 4 till en kostnad på 22 miljoner kronor. Den dåvarande fastighetsägaren har meddelat att man inte har något intresse för ett långsiktigt hyresavtal. I samband med detta erbjöds Borås Stad att få köpa marken.

– Med det nya upplägget, att Borås Stad äger fastigheten, så träder vi in som byggherre för entreprenaden och låter uppföra den under samma förutsättningar och med samma entreprenör, förklarar Richard Svanberg, byggavdelningschef på Lokalförsörjningsförvaltningen.

Byggstart enligt tidsplan

Förutsättningarna för entreprenaden för byggnationen påverkas alltså inte. Det innebär att samma tider gäller för byggstart, preliminärt i februari 2023, och med preliminär invigning i maj 2024.

Mer tid för träning

Det har länge funnits ett stort behov av mer isyta i Borås. Den nuvarande ishallen är den mest utnyttjade idrottsanläggningen av alla anläggningar i Borås och trycket på träningstider är stort.

– Med en ny ishall får våra issporter betydligt bättre möjligheter att schemalägga träningstider. Det blir enklare för föreningarna att prioritera tider, både utifrån ålder och idrott. Det är något som verkligen har efterfrågats av föreningarna, säger Maria Wallengren, förvaltningschef på Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

En ny ishall kommer även att ge möjligheter för mer tid till allmänhetens åkning och den nya anläggningen blir är en del av utvecklingen av norra Borås och Knalleland där fokus ligger på evenemang, idrottsanläggningar och aktiviteter.

Kommunfullmäktige fattar de slutgiltiga besluten om markförvärv och anslagsframställan på sitt nästa sammanträde i december.

Information, ikon

Mer om nya ishallen

  • Den nya ishallen kommer att kunna användas till både konståkning och ishockey, men konståkning kommer vara den prioriterade idrotten i hallen.
  • Ishallen kommer att innehålla två fullstora isytor. En av dessa blir även anpassad för att kunna spela ishockey på vid behov. I anslutning till denna isyta kommer det även att finnas en läktare med kapacitet för cirka 200 personer.
  • Mellan hallarna på plan 2 blir det en gemensamhetsyta med överblick över de båda hallarna, där det också blir möjligt för kafé.
  • Hallarna dimensioneras för att kunna användas året om och det kommer även finnas en större träningslokal för dans och barmarksträning.
Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

Illustration av den nya ishallen i korsningen Norrby Långgata - Evedalsgatan. Fasaden är i cortenstål och aluminium, samt vissa delar i trä. Plåtkassetterna i aluminium är perforerade i ett snökristallmönster med bakomliggande belysning.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-22] Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol