Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Experthjälp till Borås företagare

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Experthjälp till företagare och hemleveranser av dagligvaror till boråsare över 70 år. Borås Stad presenterar i dag nya åtgärder för att stötta invånare och näringsliv i kommunen.

Nu utvidgar Borås Stad i samarbete med Företagarna Borås och Mark stödet till näringslivet i Borås med en erfaren expertgrupp. Det servicecenter där lokala och regionala näringsidkare kan få råd, stöd och svar på frågor byggs ut till en Företagsakut, med bredare professionell hjälp.

Företagsakuten innebär dels att telefontiderna utökas och att ett team av professionella rådgivare, anlitade av Företagarna och med bred erfarenhet, finns redo att hjälpa till, vid sidan av Borås Stads näringslivsexperter.

– Många företagare har drabbats svårt av den här krisen, och ställs inför frågor de aldrig behövt möta tidigare. Det är självklart att vi gör vad vi kan för att hjälpa dem, säger Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande (S).

Många frågor kommer sannolikt att kunna hanteras relativt enkelt per telefon. Svårare frågor som kräver specialkunskap slussas vidare till någon av de professionella rådgivare som valt att på detta sätt stötta näringslivet i Sjuhärad. Rådgivarna arbetar på reducerad taxa, och finansieras av Företagarna Borås och Mark, och Borås Stad.

Om så krävs kan också digitala eller personliga möten arrangeras.

I de fall frågorna är för komplexa eller är direkt lämpade för en annan aktör inom företagsstöd, förmedlas kontakten vidare till exempelvis Boråsregionens företagsakut som förmedlar kontakten vidare till Almi eller Connect, eller annan expertis som de har tillgång till.

– Arbetet pågår kontinuerligt med att hitta fler åtgärder till stöd för våra företagare. I väntan på dem är det här en välkommen insats, som kan ge företagare råd i en svår tid, säger kommunalrådet Annette Carlson (M).

Initiativet till den här utökade experthjälpen togs av Företagarna. Dennis Lenberg, Företagarna Borås, berättar om medlemmarnas svåra läge:

– En undersökning bland våra nästan sexhundra medlemmar i Borås och Mark visade att flertalet företagare står inför mycket tuffa beslut gällande sitt företag. Man efterfrågar enkelhet och tydlighet i hjälpen man söker. Vi förstod att kommunens Företagsakut behövde stärkas upp med erfarenhet kring företagande. Jag frågade ett tiotal välkända erfarna företagsledare som genast ställde upp, berättar Dennis Lenberg.

Telefonakuten är öppen och bemannad på vardagar mellan klockan 9.00 och 17.00 (lunchstängt 12.00-13.00). Företagaren kan även e-posta in sina frågor till naringsliv-lots@boras.se och blir sedan kontaktad av lämplig rådgivare.

Hemleveranser för äldre boråsare som behöver det

En annan stödsatsning i kristid riktar Borås Stad mot de invånare som är 70 år och äldre och som behöver hjälp med inköpen av mat och andra dagligvaror.

– Med hjälp av ett femtiotal bilar från vår färdtjänstverksamhet siktar vi på att kunna köra 400-500 leveranser per dag till de invånare som anser sig ha behov av sådan hjälp, säger Anders Glemfelt, näringslivschef och ställföreträdande stabschef i Borås Stads centrala krisledning.

Systemet bygger på samma grundtanke som gymnasieluncherna, med smarta logistiklösningar. Kunden beställer på telefon sina varor i en butik som anmält intresse via Borås Stads webbsida, och betalar direkt till butik via Swish, faktura eller annan lösning som butiken erbjuder, och varorna hämtas sedan och körs kostnadsfritt till kunden med färdtjänstens fordon tisdag-fredag 08.30-14.00 och 17.00-22.00.

Om kundens butik inte kan erbjuda plock av varor, kan kunden få hjälp av frivilligkrafter via Träffpunkt Simonsland. Samordningen mellan butik och transportör säkerställer att varor hålls kylda fram till leverans.

Lättnad kring tillstånd

Borås Stad kommer inte att ta ut årlig avgift för kontroll av livsmedelsverksamheter under 2020. Detsamma gäller tillsynsavgift för serveringstillstånd. Ingen taxa kommer heller att tas ut för upplåtelse av gatu- och torgplatser, alltså för uteservering och torghandel, av företag i Borås under 2020.

– Det är viktigt för oss att värna arbetstillfällen, säger kommunalrådet Tom Andersson (MP).

Dörren på en färdtjänstbil.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-04-15] Experthjälp till Borås företagare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol