Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fler tycker att Borås är en bra cykelkommun

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

I slutet av sommaren uppmanade Borås Stad cyklister att svara på Cykelfrämjandets enkät Cyklistvelometern 2020 som mäter hur cyklister upplever kommunen utifrån ett cykelperspektiv. Det är andra gången undersökningen genomförs, senast var 2018. - Nu har vi möjlighet att jämföra årets svar med svaren för två år sedan vilket hjälper oss att se om vi är på rätt väg med kommunens cykelarbete, konstaterar Sara Johansson, trafikingenjör i Borås Stad.

I 2018 års undersökning fick Borås dåliga betyg och även i år får staden låga poäng jämfört med majoriteten av de övriga 83 kommuner som deltagit i undersökningen. Trots det så har Borås resultat förbättrats på flera punkter. Bland annat instämmer 29 % av boråsarna helt eller delvis på påståendet ”min kommun är en bra cykelkommun”. För två år sedan var siffran endast 16 %.

- Vi har fortfarande mycket kvar att jobba med, men det känns roligt att kunna se att siffrorna går åt rätt håll, säger Sara.

Borås ligger kvar på låga poäng när det kommer till bland annat trygghet för cyklister, god tillgång till cykelvägar och möjligheten för gott samspel mellan cyklister och bilar.

På påståendet ”min kommun arbetar aktivt med förbättringar för cyklister” är siffrorna mer glädjande. Här har procenten som instämmer med påståendet ökat från 32% 2018 till 49% 2020.

- Efter att vi fick resultaten från enkäten som genomfördes 2018 insåg vi att vi behöver bli bättre på att berätta vad vi gör när det kommer till vårt arbete för ett förbättrat cykelklimat. Vi har gjort en tydligare strategi kring vår kommunikation och genom det har vi kunnat bjuda in boråsarna till mer dialog om cykling. Att det avspeglar sig i resultatet visar att vi tänker rätt här, säger Sara Johansson.

Mer om cyklistvelometern

Cyklistvelometern är en nationell granskning genomförd av Cykelfrämjandet. Undersökningen syftar till att låta cyklister tycka till om hur cykelvänliga de upplever sin hemkommun. Totalt är det 17 977 cyklister som har svarat på den nätbaserade enkäten. Högst upp på listan bland stora kommunerna, dit Borås tillhör, hamnade Örebro kommun.

Man har skrivit "Tack för att du cyklar" på cykelbanor i Borås. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-14] Fler tycker att Borås är en bra cykelkommun

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol