Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolor i Borås beviljas 48 miljoner i statsbidrag från Skolverket

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Varje år finns möjlighet för förskolorna i Borås Stad att ansöka om statsbidrag från Skolverket. Bidraget ska användas till att minska barngruppernas storlek i förskolan. I år var det 70 av Borås Stads förskolor som gjorde en ansökan. Av dessa beviljades 45 förskolor bidrag.

Den sammanlagda summan för läsåret 2020/2021 är på drygt 48 miljoner kronor, det kan jämföras med läsåret 2019/2020 då förskolorna beviljades bidrag på ca 54 miljoner kronor.

Om en förskola blir godkänd eller inte beror på vilket indexvärde de uppnår enligt Skolverkets kriterier. Bland annat tar Skolverket hänsyn till barngruppernas storlek, andelen utbildade förskollärare och socioekonomiska parametrar.

– Det är fortfarande ett gott resultat för Förskoleförvaltningen i Borås som helhet och Skolverket har gett oss ett stort bidrag. Sedan är varje krona viktig i arbetet med att minska barngruppernas storlek, och ett tapp på 6 miljoner kommer att påverka oss negativt, säger förvaltningschef Ina Furtenbach Linden.

– De förskolor som förlorar sitt bidrag kommer att behöva dra ner på sina kostnader genom att minska sin bemanning, och det är väldigt tråkigt för alla. Vi kommer från förvaltningen att kunna ge dessa förskolor ett begränsat bidrag för att underlätta övergången och stärka bemanningen under inskolningsperioden som är väldigt intensiv för pedagogerna, berättar Ina Furtenbach Linden.

För de förskolor som blivit beviljande medel startar nu ett intensivt arbete med att genomföra sin planering utifrån den ansökan som lämnats in.

Barn målar med målarfärg.
Information, ikon

Mer om barngrupper och statsbidrag

Med barngrupp menar Skolverket de barn som ingår i en avdelning, det vill säga den grupp som barnet ingår i under större delen av sin dag i förskolan. Gruppens sammansättning ska vara densamma under större delen av dagen och över tid. Det är inte tillåtet att använda bidraget för att skapa mindre barngrupper under en begränsad del av dagen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-06-22] Förskolor i Borås beviljas 48 miljoner i statsbidrag från Skolverket

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol