Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förstärkt introduktion av vikarier

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Vård- och äldrenämndens verksamheter är personaltäta och har ett ständigt behov av att rekrytera och introducera nya medarbetare. Igår beslutade Vård- och äldrenämnden att satsa 4 miljoner kronor på förstärkt introduktion av vikarier.

Vård- och äldreförvaltningens målsättning är att alla nyanställda ska ges bästa förutsättningar för att komma in i sitt nya arbete. En förberedd, planerad och strukturerad introduktion skapar en känsla av att vara välkommen och viktig, vilket i sin tur skapar engagerade medarbetare.

- Just i år har vi ett bra läge när det gäller rekrytering av sommarvikarier. Vi har haft fler sökande än vanligt och det gör att de vi tar in har bra grundförutsättningar. Men vi måste ändå ha en bra och genomtänkt introduktion för att de ska kunna ge våra brukare och patienter den vård och omsorg de har rätt till. Därför väljer vi att satsa extra pengar på introduktion, säger Johan Wikander (L), ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Vård- och äldreförvaltningen har haft över 2100 sökande till sommarvikariat i år. 845 av dem har intervjuats och drygt 450 har anställts inför sommaren.

Den förstärkta introduktionen innehåller fler olika delar:

  • Materialet till de teoretiska delarna har reviderats, filmer har tagits fram.
  • Delegeringsteamet anordnar workshops för att fler vikarier ska kunna ta emot en delegering.
  • Det ska finnas förflyttningsombud på vård- och omsorgsboenden, korttidsenheter och i hemtjänsten. Ombuden kommer att erbjudas en utbildning och ska därefter utbilda alla vikarier i grundläggande förflyttningskunskap.
  • På vård- och omsorgsboende kommer särskilt utsedda ”superintroducerarare” att stötta nya anställda. De ska kunna ge både stöd i inläsning av material, svara på frågor samt göra praktiska genomomgångar av vissa moment.
  • Inom hemtjänsten och på korttidsenheterna ger metodhandlare extra stöd för att nya vikararier ska få ökad kunskap och därmed klara delegeringsutbildningen som är en viktig del för att klara hela uppdraget. Brevidgången utökas med två dagar och blir upp till sju dagar för varje vikarie.

Bakgrund

Riksdagen beslutade den 19 februari 2020 att tillföra ytterligare 2,5 miljarder kronor till kommuner och regioner för att stärka den svenska välfärden. Den 19 mars fördelade kommunfullmäktige det utökade statsbidraget till Borås Stad mellan stadens utbildnings- och socialförvaltningar. Kommunbidraget till Vård- och äldrenämnden utökades med 4 miljoner kronor.

En anställd hjälper en brukare med medicin. 
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-06-17] Förstärkt introduktion av vikarier

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol