Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsatt fjärrundervisning och distansundervisning för gymnasieskolorna

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Idag beslutade Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om ökad distansundervisning på Borås Stads fyra kommunala gymnasieskolor.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har idag den 21 januari fattat beslut om att fortsatt bedriva fjärr- och distansundervisning för elever inom gymnasieskolan i Borås Stad. Beslutet gäller till och med 2021-01-31 och under förutsättning att inga nya rekommendationer ges.

Det finns en del skolmoment som är undantagna och som kommer att genomföras på plats på skolorna:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • examinationer som inte går att genomföra på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Elever och studerande inom gymnasieskolan som genomför lärlingsutbildning eller arbetsplatsförlagt lärande ska fullfölja sin arbetsplatsförlagda del i utbildningen och följa de anvisningar, arbetsplatsrutiner och rekommendationer som gäller för den arbetsplats som de befinner sig på.

Elever som behöver mer information ska i första hand kontakta sin skola.

Skolarbete vid dator.
Information, ikon

Mer om

Beslutet om distansundervisning fattas med stöd av regeringens tillägg i förordningen 2020:115 som möjliggör fortsatt fjärr- eller distansundervisning på gymnasiet för att minska belastningen under rusningstrafik och i samråd med Gymnasie- och vuxenutbildningens nämnd samt samtliga verksamhetschefer.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-21] Fortsatt fjärrundervisning och distansundervisning för gymnasieskolorna

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol