Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gåshult föreslås bli nytt naturreservat

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Ett förslag till nytt kommunalt naturreservat har tagits fram för Gåshult i Bredared. Reservatet kommer att bevara biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer och utveckla artrika ängs- och slåttermarker samt bli ett attraktivt besöksmål.

Gården Gåshult ligger 18 km nordväst om Borås och är en av de finaste kvarvarande miljöerna i länet med mycket höga naturvärden. Det blivande reservatet är ett intressant botaniskt utflyktsmål med mycket artrika slåttermarker som skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter.

Gåshult syftar till att bevara och visa traditionellt brukat odlingslandskap och dess gårdsmiljöer. Naturreservatet ska säkra de artrika ängsmarkerna och den speciella skötsel som krävs.

Utöver natur- och kulturvärden är området ovanligt lugnt och tyst och kan bli ett värdefullt utflyktsmål för kommuninvånarna. Gåshult ska vara ett attraktivt besöksmål som tillgodoser behov av friluftsliv och rekreation.

Naturreservatet Gåshult blir cirka 32,5 hektar stort, varav 1,87 hektar vatten.

Information och beslutsunderlag om utökningen

Synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligt till Borås Stad, Kommunstyrelsen, 501 80 Borås senast den 29 april 2022.

Gåshult naturreservat

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-03-11] Gåshult föreslås bli nytt naturreservat

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol