Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Högstadieelever övergår till fjärrundervisning i två veckor

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Elever i årskurs 7-9 i Borås Stads grundskolor övergår till fjärrundervisning från och med den 12 januari. Beslutet fattades idag av Grundskolenämndens ordförande och gäller till och med den 22 januari.

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt stor. Regeringen har därför fattat beslut om att ge skolhuvudmän möjlighet att bedriva fjärr- och distansundervisning för att minska smittspridningen. Smittskyddet i Västra Götalandsregionen anser att högstadieskolorna i regionen bör övergå till fjärrundervisning.

Beslut om fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9 i Borås Stads grundskolor fattades idag av Grundskolenämndens ordförande och gäller från den 12 januari till den 22 januari.

Grundsärskolan omfattas inte av beslutet om fjärrundervisning. Undervisningen för grundsärskoleelever som går i grundskoleklass beaktas särskilt och rektor beslutar om undervisningen ska genomföras på plats eller genom fjärrundervisning. Elever som tillhör kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper såsom kommunikationsklass och A-resurs berörs inte av beslutet om fjärrundervisning, deras undervisning genomförs som vanligt.

Skolplikt gäller som vanligt

Skolplikten gäller som vanligt vid fjärrundervisning, men eleverna deltar i undervisningen med hjälp av digitala verktyg hemifrån.

Elever kan hämta mat i medtagen lunchlåda

Elever har rätt till skollunch även då undervisningen bedrivs på distans. Eleverna kommer därför erbjudas att hämta mat i medtagen lunchlåda. I första hand hämtar elever sin lunch på sin högstadieskola, om detta inte är möjligt hämtar eleven istället mat från närmaste kommunala grundskola i Borås Stad.

Vad händer sen?

Grundskoleförvaltningen följer utvecklingen noga och återkommer med besked senast den 20 januari om hur undervisningen kommer att bedrivas från och med den 25 januari.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-08] Högstadieelever övergår till fjärrundervisning i två veckor

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol