Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunala råd ger mer solenergi

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

De kommunala energi- och klimatrådgivarna har på ett effektivt sätt har lyckats stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ. Det visar resultaten av två projekt i 284 av landets kommuner. Arbetet har även lett till ett ökat intresse för energi- och klimatrådgivningen som helhet. Energirådgivarna John Hamnelid och Peter Krahl i Borås har tillsammans med kollegerna i grannkommunerna genomfört 19 solcellsworkshops under projekttiden som samlat nästan 900 deltagare.

Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter. Resultatet visar att projekten på ett effektivt sätt har lyckats stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ.
Projekten har även lett till ett ökat intresse för energi- och klimatrådgivningen som helhet.
I Sjuhärad och Östra Skaraborg, sammanlagt 11 kommuner, har energirådgivarna samarbetat i solelprojektet och hållit workshops, föreläsningar och enskilda rådgivningar i alla kommuner.

De kommunala energi- och klimatrådgivarna finns i nästan varje svensk kommun och erbjuder opartiska och kostnadsfria energi- och klimatråd till privatpersoner, företag och organisationer.

Under de senaste åren har rådgivare i 284 av Sveriges kommuner kraftsamlat i två nationella projekt. Det ena har handlat om vägledning vid investering och installation av solceller och det andra om hur man går tillväga för att uppföra laddplatser till elfordon.

Totalt har 56 000 personer runt om i landet deltagit i aktiviteter där de fått information, tips och ökade kunskaper inom ämnena, och över 14 000 personer har fått fördjupad rådgivning av sin lokala rådgivare.

Energirådgivarna John Hamnelid och Peter Krahl i Borås, Decima Henningsson i Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga samt Thomas Bengtsson i Bollebygd, Herrljunga, Vårgårda, Hjo, Karlsborg, Tibro och Tidaholm berättar att de 19 solcellsworkshops – som internt kallas solcellsshower – de gemensamt haft under projekttiden samlat nästan 900 deltagare. De berättar också att intresset fortsätter – senast förra lördagen höll John och Thomas en solcellshow i Molla, Herrljunga kommun, och till våren kommer workshopen i uppdaterad form att återigen genomföras i alla 11 kommuner.

– De gemensamma satsningarna har gett en positiv effekt vad gäller övergången till mer klimatsmarta lösningar hos målgrupperna, men också på energi- och klimatrådgivningen som helhet. Många rådgivare upplever att intresset och efterfrågan av deras tjänster har ökat tack vare de nationellt koordinerade projekten, säger Morgan Dahlman på Energimyndigheten.

Stort intresse för solel

Intresset för solceller har varit stort och cirka 44 000 personer har fått information eller fördjupad rådgivning om hur man producerar egen el med hjälp av solceller.

– Vi ser att energi- och klimatrådgivarna många gånger ger det stöd som gör att man går från ord till handling. Oftast handlar det då om att rådgivaren tillför information om tekniken och vad som är viktigt att tänka på. Dessutom vet de vad som gäller lokalt och i vilken ordning allt ska göras. Sådant är ju svårt att avgöra själv, även om det i dag finns mycket information på nätet, säger Anna Derneryd, Energikontor Väst, som leder det nationella projektet för solel.

Energirådgivarna i våra kommuner påpekar att de inte är säljare utan ger objektiv, fördjupad och personligt anpassad information till de rådsökande, vare sig det gäller solceller eller övriga energifrågor.

Råd om teknik och ekonomi kring laddplatser

Inom projektet för hållbara transporter har privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar bland annat fått stöd i hur man installerar laddplatser för elfordon. Totalt har 12 000 personer nåtts genom personliga rådgivningar, seminarier, mässmontrar eller liknande.

– De flesta som kontaktar en rådgivare har redan bestämt sig för att de vill installera en laddplats men behöver veta mer om hur de ska börja. De vanligaste frågorna är dels rent tekniska, dels kring ekonomi och vilka betallösningar man som företag eller förening kan använda sig av för att debitera anslutna bilar, säger Elin Törnwall, Energikontor Mälardalen, som leder det nationella projektet för hållbara transporter.

Mer om de nationella projekten

Det här är den tredje omgången som Energimyndigheten tillsammans med de 15 regionala energikontoren samordnar en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen samtidigt som insatserna bidrar till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. År 2019 finns energi- och klimatrådgivare i 284 av landets 290 kommuner.

Den som är intresserad av att få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivning kan antingen ringa sin kommuns växel eller söka kontaktuppgifterna på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resultat och analyser i detta pressmeddelande baseras på energi-och klimatrådgivarnas egna rapportering från projekten.

Solpaneler och en blå himmel.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-21] Kommunala råd ger mer solenergi

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol