Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Liten möjlighet att svara på frågor om vaccination via telefon

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Just nu får Borås Stads sjuksköterskor många frågor om vaccination mot covid-19. Detta tar mycket tid i anspråk, tid som sjuksköterskorna behöver lägga på att vaccinera och utföra sina andra medicinska uppdrag.

Borås Stad vaccinerar följande prioriterade grupper:

  • Du som bor på vård- och omsorgsboende vaccineras av Borås Stad.
  • Du som har hemsjukvård och dina hushållskontakter* vaccineras av Borås Stad.
  • Du som bor på LSS-boende, psykiatriboende vaccineras av Borås Stad
  • Du som har personlig assistans eller boendestöd och har hemsjukvård vaccineras av Borås Stad.

Tillhör du någon av ovanstående grupper blir du kontaktad av din sjuksköterska när det är dags för vaccination. Vi kan inte ge besked per telefon långt i förväg om när en enskild person blir vaccinerad, eftersom tillgången på vaccin varierar.

Information till dig som inte har hemsjukvård

Har du hemtjänst, boendestöd, personlig assistans eller daglig verksamhet men inte hemsjukvård kommer du att bli vaccinerad av primärvården. Personalen hjälper till att dela ut informationsblad till dig där du får information om vaccinationen samt de hälsodeklarationer som du och dina hushållskontakter* ska fylla i inför vaccinationen.

Har du enbart trygghetslarm eller matdistribution får du inget informationsblad från hemtjänsten utan får ta del av den information som primärvården (vårdcentralerna) ger på sina webbsidor.

Vädjar att inte ringa

Vi vädjar till alla invånare i Borås Stad att inte belasta våra sjuksköterskor och deras chefer med frågor om vaccinationer. Alla som vill kommer att bli vaccinerade, oavsett om det är Borås Stad eller primärvården som gör det. Men det kommer att ta lite tid eftersom tillgången på vaccin varierar.

*Hushållskontakter innebär vuxna över 18 år som bor på samma adress som en person har hemsjukvård eller hemtjänst. Särbos och anhöriga som ofta är på besök räknas inte till hushållskontakter.

Information, ikon

Mer om vaccinering mot covid-19

Ikon som föreställer en spruta.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-02-08] Liten möjlighet att svara på frågor om vaccination via telefon

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol