Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Maria Gustafsson är ny chef för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens nya förvaltningschef Maria Gustafsson, gillar organisation och utveckling, funderar mycket över vad framtiden kräver, och sjunger i kör.

Hon lämnar ett jobb som chef för Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Varberg där hon också bor.

Maria Gustafsson har haft flera tjänster i Borås Stad, som gymnasiechef på Sven Eriksonsgymnasiet också på Viskastrandsgymnasiet och som verksamhetschef för utveckling i förvaltningen. På den senare tjänsten arbetade hon med Bildningsstaden, strategin för kommunens skolväsende, och hon ser fram emot att jobba vidare med den och med den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Vad hoppas du kunna åstadkomma på det nya jobbet?

– Det är en på alla sätt välfungerande förvaltning. Jag hoppas kunna stärka möjligheterna för alla elever att nå så långt som de kan, och skapa goda förutsättningar för lärande i vid mening. Jag vill också arbeta med kompetensförsörjning – attrahera fler till läraryrket – och med social hållbarhet. Vi måste jobba tillsammans för att alla ska nå så långt de kan och vill.

Vad ser du specifikt fram emot att ta tag i?

– Jag kommer att ta mig an uppdraget genom att intervjua verksamhetschefer, ledningsgrupper och fackliga företrädare för att se hur vi kan gå vidare tillsammans för att utveckla den kommunala gymnasieskolan på ett klokt sätt

– Det finns lite olika kulturer som vi behöver jobba med för att hitta en gemensam målbild.

De fyra stora kommunala gymnasieskolorna med sina olika profiler ska vara bärare av sitt eget varumärke, men vi måste ha ett gemensamt sätt att tänka kring de elever som sedan ska ut i samhället. Det där måste vi mötas och prata om.

– När det gäller vuxenutbildning och YH (yrkeshögskolan) vill jag intervjua skolledning och verksamhetschefer för att se vad vi behöver för att möta framtidens kompetensbehov.

Lyssna och samverka?

– Ja. Det viktigaste är att vi jobbar tillsammans, och då måste vi veta vad olika verksamheter och skolenheter står inför. Problem och utmaningar. Vi behöver en gemensam målbild.

Var finns du på en skala mellan förvaltare och nydanare?

– Jag gillar utveckling. Organisation och utveckling. Vi ska ta vara på det goda renommé vi har – det är som ett Fabergéägg, dyrbart och glänsande. Samtidigt måste vi hitta nya arbetssätt som är hållbara för framtiden, nya utbildningar och nya sätt att nå elever för vuxenutbildningen och den eftergymnasiala utbildningen.

– För tjugo år sedan kunde man skaffa sig en utbildning för livet, men i dag tror jag man måste vara beredd på att skola om sig, och då måste utbildningssystemet vara på tårna.

Vem är privatmänniskan Maria Gustafsson, och vad ägnar hon sig åt när hon inte jobbar?

– Jag ägnar mig åt familj och vänner. Och att resa. Jag har alltid varit intresserad av sång och musik, går gärna på konsert, och sjunger i Varbergs motettkör.

Maria Gustafsson, förvaltningschef gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-13] Maria Gustafsson är ny chef för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol