Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mina Möjligheters Dag utvecklas

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

I nio år har Sparbanken Sjuhärad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad arrangerat Mina Möjligheters Dag. Inför det tionde året tar evenemanget en paus för att kunna skapa möjligheterna för att utveckla evenemanget till att bli ännu bättre.

Syftet med dagen har varit att ge första års gymnasieelever från Borås, Mark och Svenljunga positiv identifikation med skola, utbildning, kamrater och lärare. För att skapa en bra värdegrund att stå på under gymnasietiden har eleverna erbjudits olika aktiviteter och projekt. Eleverna har på olika sätt fått arbeta med frågorna kring ämnen som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet.

- Vi vet att eleverna behöver goda förebilder och nya perspektiv på sig själva och den värld vi lever i. Att då samla eleverna och ge dem möjlighet att höra föreläsningar om hur motgångar kan övervinnas, hur viktigt samarbetet med andra är och vikten av att leva och verka i ett demokratiskt samhälle, med alla de viktiga värden det innebär för individens trygghet, solidaritet och förståelse för andra är betydelsefullt. Bankens och Stiftelsens arbete med att också premiera såväl elever som lärare för ett gott värdegrundsarbete har varit ett lyckat koncept, säger Cathrine Berglund, gymnasiechef på Sven Eriksonsgymnasiet.

Möjligheterna att träffas fysiskt är nu begränsade på grund av den rådande pandemin och med det som bakgrund kommer Mina Möjligheters Dag i nuvarande form att ställas in. Istället har ett gemensamt beslut tagits för att utveckla Mina Möjligheters Dag inför framtiden.

”Tillsammans med vår ägarstiftelse har banken haft förmånen att under de senaste nio åren träffa närmare 22 500 gymnasieelever. När vi nu ser över formerna för Mina Möjligheters Dag skapar det möjligheter att utveckla samarbetet, samt hur vi tillsammans kan ge eleverna en ännu starkare och tryggare grund att stå på, säger Hans-Christian Ackermann, vVD Sparbanken Sjuhärad.

För att utveckla konceptet har ett arbete startats under hösten. Diskussioner förs inom såväl förvaltningen som Banken och Stiftelsen som ska mynna ut i nya förslag för ett nytt upplägg för det gemensamma värdegrundsarbetet.

Sedan tidigare kommunicerad stipendieutdelning kommer ske under 2021.

Elever som sitter med ett skolarbete vid ett bord. 
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-20] Mina Möjligheters Dag utvecklas

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol