Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Modiga män välkomnas i vården

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Sommaren 2023 examineras ett dussin män som undersköterskor. Flera av dem kommer från yrken inom industrin.
– Vi behöver fler män inom vård och omsorg, och tack vare utbildningen Män i hälsa har vi tagit flera steg i rätt riktning, säger Petra Lindberg, koordinator på Sjuhärads samordningsförbund och projektledare för Män i hälsa.

Projektet Män i hälsa har pågått sedan ett par år tillbaka och syftet är att utbilda fler män för yrken inom vård och omsorg. En pandemi försenade arbetet men sedan i februari i år har den första klassen med femton män med skiftande yrkesbakgrunder varit i gång. Målet är att våren 2023 vara examinerade undersköterskor från Vuxenutbildningen i Borås.

Utbildning med mycket praktik

Utbildningen startade med sex veckors praktik och övergick därefter i studier. Under hösten har de fått en djupare praktik ute på arbetsplatser i Borås och i Sjuhärad. Parallellt utbildas också personer ute på arbetsplatserna som ska ta emot dessa ”hälsorekryter”.

– Det är en nyckel till en god praktik, menar Petra Lindberg, att utbilda i ett gott värdskap så att praktiken blir bra för hälsorekryterna och att medarbetarna känner sig förberedda.

Klassrumsundervisningen sker på Bryggaregatan i centrala Borås. Hälsorekryterna berättar om det positiva bemötande de fått ute på arbetsplatserna. Trots att de varit praktikanter har de genast behandlats som kolleger. Freddie Gonzalez, lärare i vård och omsorg, understryker vikten av att hälsorekryterna inte används som extrapersonal, utan är på sin praktik främst för att lära.

Studieresa till Norge

Projektet Män i hälsa har norsk förebild. Där har man framgångsrikt utbildat i runda svängar 800 män, som nu arbetar i norsk vård och omsorg. Flera av hälsorekryterna reste i augusti till föregångslandet för att träffa och prata med sina norska bröder. En sak som blev tydlig under samtalen var vikten av personer som gått före och kan peppa den som överväger en ny yrkesbana genom att berätta vad yrket innebär.

Peter Vuorisalo har tidigare arbetat med kommunikation och sedan hoppat runt en del, men nu satsar helt på det här. Han gillar särskilt diskussionerna i den här gruppen, och att det inte bara handlar om att plugga och göra prov. Claes Gustavsson arbetade på Volvo Lastvagnar i 39 år. Benny Possner arbetade som designer i textilindustrin men förlorade jobbet under pandemin.

– Jag hade aldrig varit i närheten av vården, så allt är nytt. Det är ganska ansträngande, inget är som man är van vid, säger han. Hälsorekryterna förstår sitt värde.
– Vi har i allmänhet stabila familjevillkor, vuxna barn och är sällan sjuka, säger Claes.

Bättre balans på arbetsplatserna

– Med fler män i vård och omsorg tror jag det kan bli bättre balans på arbetsplatserna, tror Fadil Kryeziu, som tidigare arbetat som handledare på HVB-hem och har erfarenheter från FN-tjänst i Kosovobataljonen.
– I samtal, vi kan komma med nya idéer. Vi har annat att bidra med i vår ryggsäck, säger han. Vi behövs i vården.

Petra Lindberg understryker betydelsen av dessa män som förebilder i ett könssegregerat samhällsområde. Stämningen i klassen är god. Och utbildningen leder till jobb.

– Det är ett brett område, säger Fadil Kryeziu. Man kan jobba i äldreomsorgen eller hemtjänsten, med LSS på gruppboende och mycket annat. Men man måste kunna tala om lön!

– Vi har ett bra förhandlingsläge – vi utbildar oss i ett bristyrke, säger Benny Possner.

 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-09] Modiga män välkomnas i vården

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol