Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny metod utvecklar elevernas läsförmåga

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Att kunna läsa är viktigt för att eleverna ska klara sina studier så bra som möjligt. Därför satsar Grundskoleförvaltningen på ett nytt digitalt verktyg som heter Lexplore. Verktyget läser bland annat av ögonrörelser och spelar in uppläsning av text, och tillsammans med kompletterande frågor kan varje elev som gjort testet få lästräning på rätt nivå.

Från och med läsåret 2020/2021 kommer läsförståelsen hos elever i årskurs 1-6 att testas med Lexplore. På så vis fångar skolan tidigt upp behov och hjälper eleverna med rätt stöd och stimulans i deras läsinlärning. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse genom att förbättra deras läsförståelse. Lexplore är ett komplement till lärarens bedömning och är till god hjälp för att snabbt komma igång med lästräning på elevens rätta nivå.

– Lexplore är ett verktyg som vi har väntat på. Det kommer på allvar att hjälpa alla grundskolor att förbättra barnens lärande. Med teknikens hjälp får alla enkelt ett strukturerat, pålitligt underlag för att verkligen kunna fokusera på det som kanske är det viktigaste vi gör i skolan, nämligen att utveckla varje barns läsförmåga. Läraren får en snabb bild över barnets och klassens nivå och behov, samt ett anpassat stödmaterial för undervisningen. Rektor får ett underlag för hela skolan och kan på så vis styra om resurser där det behövs samt planera för kompetensutveckling. Förvaltningen och politiken kan med mycket högre precision än idag följa utvecklingen och fatta bra beslut som stödjer barnens lärande, säger Pär Arvidsson Fäldt, förvaltningschef för grundskolan.

Planeringen inför införandet har varit noggrann och metoden börjar användas under hösten.

– Redan i början av september utbildas de som ska utföra testerna. Även rektorer och specialpedagoger kommer att få kunskap om verktyget för att kunna stötta pedagogerna i att utveckla läsförmågan hos våra elever. Därefter börjar vi använda metoden i skolorna , säger Linda Sandberg, specialpedagog med implementeringsansvar för Lexplore.

Så här går testet till

Testet, som bara tar några minuter, görs med hjälp av en så kallad eye-tracker som följer elevens ögonrörelser 90 gånger per sekund medan eleven läser.

  • Varje test börjar med att eye-trackern ställs in så att ögonrörelseinspelningen blir rätt. Därefter får eleven läsa två korta texter på skärmen samtidigt som eye-trackern spelar in ögonrörelserna. När eleverna läser högt spelas även ljudet in och vi kan efteråt ta del av testet och lyssna på elevens läsning.
  • Efter att läsningen är klar får eleven svara på några läsförståelsefrågor. Det görs muntligt med hjälp av öppna frågor för att minska risken att eleven gissar sig till rätt svar.

Analysen av ögonrörelserna görs med hjälp av artificiell intelligens (AI) som är helt objektiv och resultatet presenteras i fem olika nivåer. Med hjälp av testet kan eleverna få undervisning på precis rätt nivå för att väcka och bibehålla läsglädjen.

Elev och lärare arbetar vid datorer.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-08-19] Ny metod utvecklar elevernas läsförmåga

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol