Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Snart bygger vi om Södra torget

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Den 4 april börjar ombyggnationen av Södra torget. Området ska bli säkrare för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Vi tar också tillbaka en del av Södra torgets historia genom att göra en del av området till en grön torgyta igen. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2022/2023.

Södra torget kommer att få två hållplatslägen, en i vardera riktningen. Det gör att bussar inte längre kommer behöva köra runt på torget eller köra om varandra för att ta sig fram.

– Äntligen får Södra torget en modern och betydligt mer trafiksäker utformning, vilket är mycket efterlängtat för alla som varje dag går över torget till och från sin buss. Och cykelbanan från Viskan upp mot Allégatan blir också äntligen byggd, säger Tom Andersson (MP), kommunalråd med ansvar för kollektivtrafik.

På den frigjorda ytan som blir kvar efter att flera hållplatser tagits bort, kommer det att skapas en torgyta med grönska, bänkar, papperskorgar och bättre belysning. Val av träd är gjort utifrån platsens förutsättningar och för att få in många arter på platsen.

Ytans markmaterial är till största del betongsten i olika former för att skapa tillgänglighet över torgets alla ytor. Dessutom kommer nya cykelställ placeras utmed cykelbanan och elsparkcyklar får ett eget anvisat område.

Visionsskiss över torget.

Framtidens Södra torget, mer trafiksäkert och med mer grön torgyta. Visionsskiss: Richard Mattsson, stadsarkitekt.

Under ombyggnationen

Ombyggnationen sker i två etapper. Etapp 1 består av omläggningar av busslinjer och i etapp 2 bygger vi en torgyta, med inslag av träd och grönska. Det är Västtrafik som ansvarar för omläggningen av busslinjerna under ombyggnationen.

Istället för att svänga mot Södra torget vid Stadsparksbadet kommer linje 1, 3, 5, 7 och 8 svänga upp mot Pinocchio för att sedan svänga av till Allégatan. Linje 1 och 7 kommer ha en tillfällig hållplats på Allégatan och linje 3, 5 och 8 kommer ha en tillfällig hållplats på Åsbogatan. Linje 2 och 6 kommer ha sin bytespunkt på Söderbro, vid Stadsparksbadet.

Skiss över hur busslinjerna går.

Tillfälliga linjedragningar och hållplatser under ombyggnationen.

Information, ikon

Mer om

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-03-17] Snart bygger vi om Södra torget

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol