Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Socialtjänstens resultat i Öppna jämförelser

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stad har förbättrat sina rutiner för samverkan mellan förvaltningarna. Det visar resultatet för Öppna jämförelser Socialtjänst.

Socialstyrelsen har för femte gången presenterat Öppna jämförelser socialtjänst, som är en omfattande undersökning av kommuners socialtjänst. Undersökningen omfattar alla Sveriges kommuner och ett antal stadsdelar i de större kommunerna.

Insamlingen av uppgifterna görs genom en webbenkät som berör områdena:

  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård
  • Social barn- och ungdomsvård
  • Socialtjänstens krisberedskap
  • Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • Äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård
  • Våld i nära relationer

En gemensam analys av resultatet

Borås Stads fyra förvaltningar, som arbetar med socialtjänstfrågor i olika delar, har gjort en gemensam analys av resultaten som visar på förbättringsområden.

Under 2019 har ett antal rutiner för samverkan mellan förvaltningarna tagits fram. Exempelvis har en rutin kring samverkan mellan Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och grundskolan tagits fram. Arbetet med framtagande av rutiner pågår eftersom det fortfarande saknas ett antal samverkansrutiner. Syftet med samverkan är alltid att se boråsarens bästa.

Positiva förändringar från föregående år är bland annat att alla verksamhetsområden har aktuella rutiner för hur personalen ska agera vid misstanke om att en enskild utsatts för våld.

Förbättringsområden och fortsatt arbete

Under året kommer verksamhetsområdena att fortsätta arbeta med att ta fram nya samt utveckla befintliga samverkansrutiner.

Flygbild över Borås. 
Information, ikon

Mer om

Socialtjänsten i Borås Stad är uppdelad på fyra förvaltningar: Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen.

Mer om resultatet i Öppna jämförelser socialtjänst 2020.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-07-01] Socialtjänstens resultat i Öppna jämförelser

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol