Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Unikt trafiksystem rullar ut mellan Borås och Göteborgs hamn

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Smartare containertrafik med extra långa lastbilsekipage. Idag startar fältprovet av projektet Autofreight och den första lastbilen med dubbla trailrar rullar ut på riksväg 40. Samtidigt har det skapats ett helt nytt trafiksystem som ger effektivare och säkrare containertransporter med lägre miljöpåverkan mellan Viareds logistikpark i Borås och Göteborgs hamn.

– Syftet är att minska antalet transporter genom att effektivisera flödet av containrar och maximera transporternas kapacitet. Containrarna kommer att transporteras av ett extra långt lastbilsekipage (så kallade High Capacity Transport, HCT) på drygt 32 meter istället för dagens max 25 meter. Det möjliggör två containrar per lastbil mot tidigare en, berättar Sara Thiel, projektledare för Autofreight på Borås Stad.

Det gör att antalet lastbilar kan minska vilket ger minskad trängsel och betydande miljöbesparingar. Främst handlar det om minskade koldioxidutsläpp om runt 30 procent redan från första dagen. Dessutom ger det successivt ökande kostnadseffektiviseringar i takt med att trafiksystemet utökas.

Trafiksystem som bygger på samverkan

Det som utmärker trafiksystemet är strategisk och daglig samverkan mellan import- och exportföretag i Borås.

– Trafiksystemet har ett öppet bokningssystem, där företagens önskemål möts och görs synliga för varandra. Det finns inget liknande trafiksystem i Sverige som bygger på denna form av samverkan mellan flera företag, utan alla andra HCT är med enskilda kunder, fortsätter Sara Thiel.

Borås Stad har initierat och lett uppbyggnaden av trafiksystemet tillsammans med Ellos Group, Kerry Logistics, Volvo Bussar, Fristads och Speed Group i Viared, samt i samverkan med Volvo Lastvagnar och GDL Transport. Företagen i Borås har en mycket hög logistikkunskap och är därför en intressant samverkanspartner. Här har man länge varit ett av Nordens ledande handelsnav, som redan i dag hanterar mer än hälften av all e-handel i Sverige.

– För oss är det viktigt att samarbeta med olika aktörer för att utforma så säkra och effektiva transportlösningar som möjligt. I detta fall har Borås varit väldigt intressant som en testarena utifrån sina stora importvolymer och kunskap kring utveckling av logistik och trafiksystem, säger Lena Larsson, ansvarig projektledare för Autofreight på Volvo Lastvagnar.
– Genom det här fältprovet av trafiksystemet kommer vi parter att få en helhetssyn och förstå varandras komplexitet bättre, vilket kommer att förbättra transporterna mellan Borås och Göteborgs hamn. Vi samlar både in data manuellt genom chaufförernas reserapportering, och genom automatik, vilket ger oss en god beskrivning av trafikmiljön på sträckan. Detta kommer vi att använda för framtida forskning och utveckling.

Transportören GDL Transport har fått tillstånd av Transportstyrelsen att köra det första extra långa lastbilsekipaget med två 40-fots containrar eller flera mindre, till en maximal längd av 32 meter och maximal vikt av 80 ton. Två till tre gånger om dagen kommer lastbilen att hämta containrar från APM Terminals i Göteborgs hamn för transport till Borås, samt åter med last i så hög grad som möjligt.

– Trafiksystemet vilar på kommersiella grunder, där företagen genom ett särskilt utformat profit/loss-avtal och gemensamt bokningssystem, avropar containertransporter för import från hamnen efter behov. Tillbaka till hamnen fylls transporterna med exportvolymer, säger Sara Thiel.

Utveckling av infrastrukturen

Som en del i trafiksystemet har en terminalplats för hantering av trailer och container skapats i Viared. Det finns redan planer på att utveckla den och utöka systemet med fler ekipage om efterfrågan blir gynnsam.

– Slår Autofreight väl ut så hoppas vi att större delen av det snabbt växande och stora leveransbehovet på cirka tvåhundra import- och exportcontainrar per vecka kan transporteras på detta sätt i framtiden. Det kommer att spara miljön avsevärt, och leda till lägre kostnader samt mycket effektivare transporter och hantering för lastbärare och gods för företagen i Borås, säger Anders Glemfelt, Borås Stad näringslivschef.

För Borås Stad är det viktigt att arbeta nära företagen i framkant av utvecklingen.

– Vi är stolta att kunna vara en del av detta forsknings- och utvecklingsprojekt. Samtidigt som vi bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft bygger vi upp kunskap om hur vi ska anpassa infrastrukturen för extra långa och mer autonoma fordon i framtiden, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad.

Det har gjorts en nationell utredning om att framföra längre fordon på det svenska vägnätet. I den bedömer Trafikverket att cirka 900 mil vägar teoretiskt sett skulle kunna upplåtas för längre lastbilar, varav cirka 450 mil inom en snar framtid.

– Vi hoppas att HCT kan bli en integrerad del av det totala transportsystemet framöver. En av de utpekade vägarna är riksväg 40 som teoretiskt skulle kunna upplåtas inom ett år, säger Annette Carlson, Kommunstyrelsens förste vice ordförande (M).

Data samlas in för utveckling mot mera autonoma transporter

Den lastbil som nu kommer rulla på riksväg 40 ingår i ett fältprov för insamling av trafikdata. Chalmers har utrustat lastbilen med ett flertal kameror och sensorer som ska hjälpa till i utvecklingen mot mer autonoma lastbilar.

– Videoinspelningar från körning i trafik ihop med information om fordonets position, hastighet med mera kan användas för att analysera olika trafiksituationer eller träna maskininlärnings-algoritmer för autonom körning, säger Fredrik von Corswant från Chalmers.

Teknikföretaget Combitech ansvarar för ett Fleet management-system som ger föraren information om bland annat bästa val av färdväg och optimal hastighet givet trafiksituationen så som väglag, olyckor med mera.

Parallellt med fältprovet testar fordonslabbet Revere vid Chalmers självkörande funktioner på AstaZeros provbana i Borås. Lösningar för automatisering av olika trafikscenarier, framförallt med fokus på landsväg och motorväg, utvecklas. I samverkan med Combitech har en kamerabaserad lösning för avancerad identifiering av objekt som bilar, fotgängare, träd och annat runt fordonet utvecklats. Det gör transporterna betydligt säkrare.

Fördjupning: Autofreight

Autofreight är ett forsknings- och utvecklingsprojekt för möjliggörande av automatisering av långa fordonskombinationer mellan Borås och Göteborgs hamn. Projektet har tillstånd för teknisk provning från Transportstyrelsen till och med den 28 februari, 2024. Det finansieras av Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI), som är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin, samt medverkande parter.

Volvo Lastvagnar tillhandahåller en lastbil utrustad med sensorer som GDL Transport – ett av de transportföretag som i dag kör containrar på sträckan – ska testköra. GDL i sin tur tillhandahåller fem trailers och en dolly. Därutöver har Volvo investerat i ett fordon för Chalmerslaboratoriet Revere för fordonsrelaterad forskning.

Borås Stad ansvarar för uppbyggnaden av trafiksystemet för effektiviserade containertransporter tillsammans med Ellos Group, Kerry Logistics, Fristads, Speed Group, Volvo Bussar och GDL Transport.

Chalmers Tekniska Högskola leder testerna med självkörandeteknik i lastbil på AstaZeros testbana (dragbil och trailer tillhandahålls av Volvo) och samlar in data och vidareutvecklar transportledningssystemet tillsammans med teknikkonsultföretaget Combitech.

Lastbilen.
Information, ikon

Fakta om Autofreight-ekipaget

  • Volvo FH16 750
  • 6x4 med tandemaxel-lyft
  • 3-axliga semi-trailers och 2-axlig dolly
  • Semi-trailarna kan ta en till två 20-, och en 30-, 40- eller 45-fots container var
  • Totallängd: 30,86 m, vid max 40 fots container
  • Bredd: 2,55 meter
  • Höjd: 4,3 meter (med high cube)
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-08] Unikt trafiksystem rullar ut mellan Borås och Göteborgs hamn

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol