Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vinnare utsedd i markanvisningstävling för nytt flerbostadshus på Lugnet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Stadsdelen Lugnet i centrala Borås ska få ett nytt flerbostadshus. Det står nu klart att Borås Stad utser Byggrådet Invest AB till vinnare i markanvisningstävlingen för kvarteret Nötskrikan.

Visionsbild av nytt flerbostadshus på Lugnet i Borås.

Bild: Navjord Arkitektur & Marcus Abrahamsson Arkitektur.

Det nya huset kommer att ligga utmed Salängsgatan på en tomt som idag rymmer en parkeringsplats. På tomten kommer Byggrådet Invest AB att uppföra ett flerbostadshus med 12 lägenheter och med en bottenvåning med lokaler avsedda för kommersiella verksamheter eller kontor.

Det har funnits ett stort intresse för den markanvisningstävling som Borås Stad gick ut med under hösten. Totalt har det kommit in 18 förslag från olika byggaktörer.

Visionsbild av nytt flerbostadshus på Lugnet i Borås.

Bild: Navjord Arkitektur & Marcus Abrahamsson Arkitektur.

De inkomna förslagen har utvärderats av en jury bestående av representanter från Stadsledningskansliet och Samhällsbyggnadsförvaltningen. I utvärderingen har juryn bland annat bedömt projektidé, gestaltning och hållbarhetsperspektiv.

Juryn har också ställt höga krav på en bred kunskap om platsen och stor förståelse för den karaktärsfulla stadsdelen Lugnets historia och omgivningar. Närområdet är en viktig målpunkt i staden där bland annat Gustav Adolfskyrkan, Bäckängsgymnasiet, Kulturhuset och PA Halls Terrass ligger.

– Vi i juryn tycker att det vinnande förslaget lever upp till våra högt ställda krav. Det är en byggnad som anpassar sig samtidigt som den i vissa delar utmanar sitt omgivande stadsrum, säger Fredrik Hjelm, stadsantikvarie och en av jurymedlemmarna.

Visionsbild av nytt flerbostadshus på Lugnet i Borås.

Bild: Navjord Arkitektur & Marcus Abrahamsson Arkitektur.

Taket är en utmärkande del i Byggrådets bebyggelseutformning. Där kommer olika funktioner att ta plats, här planeras bland annat solceller, terrass och ett gemensamt växthus.

– Förslaget visar upp en formsäker stilstudie på ett tilltalande sätt. Man blandar olika begrepp som både anspelar på klassiska drag så väl som ett överraskande utmanade nytänk på vad det klassiska sadeltaket innebär, säger stadsarkitekt Richard Mattsson, som också deltagit i juryarbetet.

– Gårdsmiljön är väl utformad både för de boende, men även med tydliga avgränsningar mot stadens mer offentliga rum. Dessutom finns en smart cykelförvaring som gör det lätt att använda cykeln i det vardagliga livet, säger bygglovarkitekt Jeanette Pettersson Ek, även hon en del av jurygruppen.

Visionsbild av nytt flerbostadshus på Lugnet i Borås.

Bild: Navjord Arkitektur & Marcus Abrahamsson Arkitektur.

De fyra kommunalråden Kerstin Hermansson (C), Tom Andersson (MP), Annette Carlson (M) och Andreas Exner (SD) har följt arbetet med tävlingen och stämmer in med juryns motiveringar. De ser också positivt på att det har kommit in många kvalificerade tävlingsbidrag och att många byggaktörer vill vara med och utveckla kommunen.

Vad är nästa steg?

Nästa steg i processen är att Borås Stad skriver ett så kallat markanvisningsavtal med Byggrådet Invest AB. I detta avtal förklarar parterna sina intentioner kring byggnation av del av kvarteret Nötskrikan i enlighet med vinnande anbud/förslag. Därefter, när bygglov blivit beviljat, kommer ett köpeavtal som reglerar marköverlåtelsen att tecknas. Det är också då som parterna kommer överens om när byggnation senast måste påbörjas.

Visionsbild av nytt flerbostadshus på Lugnet i Borås.

Bild: Navjord Arkitektur & Marcus Abrahamsson Arkitektur.

Information, ikon

Vad är en markanvisningstävling?

En markanvisningstävling är en tävling om att få bygga bostäder på kommunens mark. Det innebär att kommunen bjuder in olika intressenter att tävla om marken och där det bästa projektet vinner.

Efter avslutad tävling upprättas ett markanvisningsavtal med vinnande byggaktör. Det vinnande byggbolaget har då fått ensamrätt om att utveckla byggprojektet inom en viss tidsperiod.

Markanvisningstävling och kvarteret Nötskrikan

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-02-04] Vinnare utsedd i markanvisningstävling för nytt flerbostadshus på Lugnet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol