Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Företag ska fakturera Borås Stad för byggtjänster utan moms

Artikeln publicerades:

Från den 1 oktober ska byggföretag som säljer byggtjänster till Borås Stad fakturera utan moms. Från oktober gäller så kallad omvänd skattskyldighet vid köp och försäljning av byggtjänster där Borås Stad är en av parterna.

Reglerna för omvänd skattskyldighet gäller företag inom byggsektorn som säljer och köper byggtjänster av varandra. Den som köper byggtjänsten – och material som hänger ihop med tjänsten – ska deklarera för och betala moms till staten.

Borås Stad ses som ett byggföretag

En kommun ska ses som ett byggföretag, om kommunen mer än tillfälligt säljer byggtjänster, konstaterade Skatteverket för ett par år sedan. Det betyder att en kommun är redovisningsskyldig för momsen när den köper in en byggtjänst. Den 1 oktober börjar Borås Stad tillämpa reglerna för omvänd byggmoms.

Nya uppgifter på fakturan

Byggföretag som fakturerar Borås Stad för byggtjänster ska från oktober se till att kommunens momsregistreringsnummer står med på fakturan. Företag behöver också ange varför moms inte har lagts på, till exempel genom att skriva: ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster”.

För den som ska fakturera Borås Stad både för byggtjänster och för andra tjänster kan det bli mer överskådligt att skicka två olika fakturor.

Borås Stad passar på att påminna alla leverantörer om att skicka elektroniska fakturor. Lagen om att den som levererar till offentlig sektor ska skicka e-faktura började gälla våren 2019. På kommunens webbplats kan du få tips och hjälp med hur du ska göra.

Vy över Borås.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-03] Företag ska fakturera Borås Stad för byggtjänster utan moms

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol