Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utvecklingsprojekt kring digitalisering

Artikeln publicerades:

Digitaliseringen skapar stora möjligheter för företag att utvecklas. Med den snabba utvecklingen kommer också behovet av kunskap. Hur förändrar digitaliseringen köpbeteenden och förutsättningar för affärsutveckling? Det är frågor som föreningen Creative Cluster tar med sig in i arbetet med DigiCreate – ett projekt för att sätta samman utbildningar inom digitalisering.

Creative Cluster, föreningen som stöttar de kreativa- och kulturella näringarna inom Boråsregionen, är mitt uppe i arbetet med DigiCreate. Syftet med projektet är att forma och erbjuda kompetensutveckling inom digitalisering till företag inom de kreativa näringarna.

– Vi har precis påbörjat arbetet med att analysera behovet. Tillsammans med företagen ska vi nu forma utbildningar på flera nivåer och med olika omfattning, säger Karin Norrlander, projektledare på Creative Cluster.

Arbetet med att klargöra behovet kommer att pågå fram till sommaren. Flera företag har redan hört av sig och vill vara med i arbetet. Men fler behövs. – En viktig del är att ringa in behovet så att vi gör rätt saker. Vi har en idé om vad som kan behövas, men nu behöver vi bli mer konkreta. Det är företagens behov och intresse som vi behöver fånga upp och därför söker vi nu efter fler företagare som vill vara med i arbetet, säger Karin.

En referensgrupp är tillsatt och information kommer även att hämtas in via enkäter, telefonintervjuer och träffar.

Även om kartläggningen inte är gjord finns det redan nu kända områden där behovet av kunskap är stort.

– En del företagare vill lära sig mer om hur den nya tekniken förändrar vårt köpbeteende. För andra handlar det om stöd för att anpassa sin e-handel i en snabbt föränderlig värld. Det varierar stort mellan olika företag och branscher, säger Karin.

Under hösten 2018 beräknas de första utbildningarna att dra igång

Foto på deltagare i paneldebatt och publik

Foto: Mpire

p

Vid frågor kontakta

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-04-24] Utvecklingsprojekt kring digitalisering

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol