Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Inte bara ett berg i Borås

Artikeln publicerades:

Krokshallsberget är landmärket vid stationen, nästan det första en tågresenär ser efter avstigningen vid Borås Central. Urholkat, tillplattat och kantstött med tiden. Ett berg ofta mitt i debatten: bevaras, reduceras, klyvas, sprängas bort. Senaste förslaget: ett nytt konstmuseum på toppen.

För ungefär 150 år sedan var Krokshall fortfarande en bergklack precis i kanten mellan den lilla staden Borås och det omgivande jordbrukslandskapet. En hall är en häll, det kan man höra med en smula språklig fantasi, och det är själva toppen, klippan närmast stationen, som bär namnet Krokshall på kartan över Borås från 1887.

Stadskarta över Borås från 1887 med Krokshallsberget i mitten.

Stadskarta över Borås från 1887 med Krokshallsberget i mitten.

Klipphällen stack upp, då som nu, men resten av berget hade vi nog haft lite svårt att känna igen – mest en rejäl kulle i landskapet, som människor sedan har försett med skrovliga stup, med hjälp av sprängskott och maskiner i omgångar genom åren.

Staden med järnväg och industrier växte sig in mot berget, steg för steg. Det har ”naggats i kanten på flera sidor i samband med byggnationer i området. Ett exempel är platsen framför centralstationen som tillsammans med centralbron stod klar i december 1953”, skriver Lennart och Marita Wasling i sin bok Stadsdelar i Borås.

Ihåligt och tillplattat

Berget är ihåligt, ett resultat av andra världskrigets utbrott 1939, då en tunnel genom berget började byggas för att bli skyddsrum. Numera används utrymmet inne i berget, utvidgat under 60-talet, till vardags som parkeringsplats. Lite äldre boråsare minns också fortfarande att det gick att gå i tunneln från centrum, rätt genom berget till stationen. Under kriget ”hade man förresten luftvärn på berget och området tedde sig då både krigiskt och hotfullt”, noterar Philip Josefson i den lilla skriften Boråsjulen 1966.

Toppen av berget är numera en liten park, men mest asfalterad parkeringsplats. När Philip Josefsson satt och skrev om berget på 60-talet var parkeringen fortfarande en nyhet – de två ramperna för upp- och nedfart och den utplanade ytan. Philip Josefson var inte förtjust över förändringen, asfalt i stället för detta: ”En tämligen vidsträckt äng utbredde sig här, ståtliga lönnar stod på parad och täta syrenbuskar skvallrade om forna trädgårdar”. Jo, det har bott människor uppe på berget, Olsvilla syns på kartan från 1887, och fanns kvar fram till 40-talet.

Omdebatterat

I nyare tider, flera gånger redan under 2000-talet, har sprängning av hela eller delar av berget föreslagits för att ge plats åt bostäder eller åt kollektivtrafik. Så sent som för ett år sedan presenterades ett förslag om att såga ett tvärt snitt rakt genom berget, som en tunnel, fast öppen mot himlen, som en port in mot centrum. Men i det allra senaste förslaget är berget kvar – med ett nytt konstmuseum på toppen.

Konstmuseum kanske toppen på toppen

Tack till Facebookgruppen Gamla Borås medlemmar för hjälp med kunskaper om berget.

Fotografen, som kan ha varit Carl Abraham Leverin, stod i Caroli kyrkas torn på 1880-talet, och riktade kameran mot sydväst. Byggnaderna i förgrunden är Viskaholm. Strax bakom syns det glest trädklädda Krokshallsberget. Källa: borås stadsarkiv

Fotografen, som kan ha varit Carl Abraham Leverin, stod i Caroli kyrkas torn på 1880-talet, och riktade kameran mot sydväst. Byggnaderna i förgrunden är Viskaholm. Strax bakom syns det glest trädklädda Krokshallsberget. Källa: Borås stadsarkiv

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-11-29] Inte bara ett berg i Borås

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol