Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Konstmuseum kanske toppen på toppen

Artikeln publicerades:

Krokhallsbergets ovansida, som idag mest täcks av parkeringsplatser, kan det vara platsen för ett nytt konstmuseum?

Det är i alla fall senaste förslaget för detta berg vid centralstationen – ett berg som ideligen dyker upp i samtalet om framtidens stad.

Strax före sommaren blev den klar och offentliggjord, rapporten som heter Borås nya konstmuseum – en förstudie. Många sitter just nu och funderar över den förstudien, både inom Borås Stad och i andra kulturinstitutioner, med frågor i huvudet såsom: Borde det alls byggas nytt? Borde det i så fall vara just på berget? De har i uppgift att lämna sina synpunkter senast 16 december.

Så kan man också behöva fråga sig: hur kan man alls tänka på ett nytt konstmuseum, nu när ekonomin är så kärv för så många människor och verksamheter. Men kanske är det just i sådana lägen vi behöver påminna oss om att våga fortsätta drömma? Hur som helst är inga beslut fattade. Inget museum kommer att stå på berget, eller någon annanstans, än på länge – det handlar ju om en förstudie.

Företaget MAA Studio, som skrev förstudien åt Kulturnämnden, fastnade i alla fall för just Krokshallsberget, efter att ha jämfört med några andra platser i centrala Borås. Här följer ett urval av argument och tankar direkt ur förstudien, som underlag för fortsatta samtal.

Tar vara på ett välkänt och omtyckt berg

”Genom museet tillgängliggörs berget för boråsare och stadens gäster som en plats för kultur, natu och möten. Placeringen på berget erbjuder goda möjligheter till uterum, såsom uteservering, lekplatser och entrétorg. Dessa rum bör präglas av en välkomnande, vänlig och fantasifull atmosfär. Besökare ska oavsett museivana känna sig välkomna och inkluderade.”

Tryggare område för alla kring berget – museibesökare och andra

”Placeringen på berget kräver en stärkt koppling ner till centralstationens torg, antingen i form av en rulltrappa eller hiss. Med en entré i gatuplan kommer det att skapas kopplingar och tillgänglighet mellan Krokshallsberget, tågstationen och resecentrum. Torget framför stationen kommer att bli mer befolkat och platsen tryggare."

Fler besök från närmare håll

”I och med klimatförändringarna är det rimligt att gissa att resandet med flyg kommer att minska. Troligt är att fler besökare i stället kommer med tåg från närområdet, samt från till exempel Danmark och Norge. Ett nytt, centralt och synligt konstmuseum och omfattande satsningar på offentlig konst i staden kan, tillsammans med Textilmuseet, skapa den täthet av kultur som krävs för att locka nya besökare.”

En skiss över hur ett konstmuseum på Krokshallsberget skulle kunna se ut. Det är natt och även centralstationen och resecentrum syns till vänster i bilden. Illustration: MAA Studio
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-11-30] Konstmuseum kanske toppen på toppen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol