Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lägenheter på gång för kryp och fåglar

Artikeln publicerades:

Borås Stad bygger bostäder för fler än människor. Det första huset placeras vid Götavallen, i form av ett kraftigt staket i trä fyllt med dött växtmaterial och med egna lägenheter för fåglar. Tanken är att bidra till ökad biologisk mångfald inne i staden, men också att dämpa buller från järnvägen för dem som besöker platsen.

Det kallas för mulmstaket och Borås Stad ska bygga två stycken. Om du tänker dig ett gammalt ihåligt träd – inne i det trädet kommer söndersmulade trärester, kanske en död fågel, andra växtdelar och gamla löv att samlas. Denna blandning som sakta bryts ner kallas för mulm.

En sådan plats är rena drömmen för en stor mängd små djur och svampar, och eftersom döda träd i vår tid är en bristvara, så har dessa arter svårare att klara sig. Men vi människor kan hjälpa till att stötta den biologiska mångfalden. Mulmstaketet blir en rejäl träkonstruktion som är avsedd att efterlikna ett sådant ruttnande gammalt träd.

– Det är spännande att få göra ett så här stort projekt, säger Emma Parfält som är landskapsingenjör på Tekniska förvaltningen.

Mulmstaketen är en liten del av projektet ”Pollinering i Viskans park”, som på flera olika sätt ska göra det lättare för fler än oss människor att leva i staden. Arbetet är delvis finansierat av statsbidrag, och i ansökan till det bidraget förklaras den bakomliggande tanken:

Västsveriges troligen finaste plats för vildbin ligger på Bråt precis söder som staden. Där lever över hundra arter. I andra
änden av staden, på Rya åsar, finns välskötta ängar som också är bra för bin. Genom att steg för steg skapa ny ängsmark också inne i staden kan dessa två områden bindas ihop och göra livet bättre för många – för bin och för människor som får blommande ängar i närheten.

Först kommer projektet att bli synligt på Göta, vid den gamla fotbollsplanen Götavallen. Det blir informationsskyltar som bland annat ska berätta mer om vikten av biologisk mångfald, och ett av mulmstaketen byggs där.

– Vi städar våra parker så bra att det har blivit brist på boplatser. Nu hjälper vi våra småkryp med det, säger Emma Parfält.

Förebilden för mulmstaketen finns i Stockholm. Emma Parfält visar bilder på ett sådant staket. Foto: Kennet Öhlund

Förebilden för mulmstaketen finns i Stockholm. Emma Parfält visar bilder på ett sådant staket. Foto: Kennet Öhlund

Information, ikon

Om vikten av biologisk mångfald

”Med tiden har jag blivit allt mer medveten om hur snabbt naturen håller på att försvinna inför mina ögon (…) De vetenskapliga belägg som har opat sig under de senaste decennierna är överväldigande och ovedersägliga: vi befinner oss mitt i en kris för den biologiska mångfalden och klimatet.”

Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet, i boken ”Ett dolt universum”

Information, ikon

Mer om Viskans park

Ängsblommor ska sås. Hotell för vilda bin och mulmstaket ska byggas. De blir en del av Viskans park som håller på att skapas, en del i taget.

”Vi ska bygga en park för hela Borås. En lång, sammanhängande park genom hela Borås. Där människor möts och umgås. Där vi träffar nya och gamla bekanta. Där det finns rum för både vila och rörelse. Där små och stora får utrymme. Där naturen får blomma och djuren får trivas. Där smarta lösningar kan bidra till ett bättre klimat.”

Källa: Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken

Viskans park

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-05-19] Lägenheter på gång för kryp och fåglar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol