Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Andelen gymnasieelever i Borås som får indraget studiemedel på grund av ogiltig frånvaro minskar

Artikeln publicerades:

I flera av landets kommuner har den ogiltiga frånvaron på gymnasiet, också kallat skolk, ökat efter att ha legat på lägre nivåer under pandemin. I Borås syns en positiv trend där andelen elever som får indraget studiemedel på grund av ogiltig frånvaro istället har minskat. Detta visar statistik från CSN som publicerades under sommaren.

– Det är en riktigt bra utveckling och det visar på vilket fantastiskt arbete våra medarbetare och elever gör, säger Andreas Cerny (L), ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Skolor ska rapportera till CSN när gymnasieelever inte bedöms studera på heltid. CSN fattar sedan beslut om indragna studiemedel. Vilken frånvaro som räknas som ogiltig avgörs av skolan, vilket kan påverka hur skolk rapporteras in från olika kommuner.

Enligt CSN märktes en tydlig nedgång av den inrapporterade frånvaron under pandemin. Det kan bero på att närvaron ökade under distansundervisning, men det kan också ha varit svårare för lärarna att bedöma elevens närvaro på distans. Det var väntat att den ogiltiga frånvaron skulle stiga till nivåerna innan pandemin, med tanke på att klassrumsundervisningen under läsåret 2021/2022 kunnat pågå som vanligt.

I Borås har den ogiltiga frånvaron istället minskat från 13,1 procent läsåret 2020/2021 till 10, 7 procent läsåret 2021/2022.

– Våra skolor har under året bedrivit ett utvecklingsarbete för att följa upp elevers närvaro. Stödinsatser har satts in där det behövts för att stödja eleverna i att fullfölja sina studier, säger Anna Stensson, chef för kvalitet och utveckling på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Personer som sitter i en grupp runt ett bord

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-08-19] Andelen gymnasieelever i Borås som får indraget studiemedel på grund av ogiltig frånvaro minskar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol