Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Årets kvalitetsrapport för fritidshem är klar

Artikeln publicerades:

Årets kvalitetsrapport fritidshem är klar och har redovisats för Grundskolenämnden. Förutom att granska och analysera resultatet som en del i det systematiska kvalitetsarbetet redovisas åtgärder som ska vidtas för fortsatt utveckling.

Rapporten visar att majoriteten av eleverna är nöjda med fritidshemsverksamheten i Borås Stad. Grundskoleförvaltningen bedömer att kvaliteten i fritidshemmen är god i sin helhet men rapporten belyser också utvecklingsområden. Det finns skillnader i resultaten mellan olika fritidshem inom Borås Stad och skillnaderna har ökat jämfört med 2022.

Skillnader i kvalitet kan förklaras av fritidshemmens olika förutsättningar när det gäller ledarskap, organisation och bemanning, personalomsättning samt personalens kompetens.

– Vi kommer fortsätta arbeta med att förbättra och följa upp fritidshemmens systematiska kvalitetsarbete. Bland annat behöver vi fortsätta utveckla samverkan mellan skola och fritidshem. Vi kommer också använda rapporten som underlag för att kunna göra riktade insatser för fritidshem där det har identifierats behov, säger Hayne Hedin chef för Kvalitet och utveckling inom Grundskoleförvaltningen.

Andra exempel på åtgärder är utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte och där är flera arbeten redan igång. Håkan Anving är sammanhållande för fritidshemmen inom förvaltningen.

– Vi har infört en roll som utvecklingslärare på fritidshem. Vi tror att detta kommer att öka fokus på utvecklings- och uppföljningsfrågor, vilket jag bedömer är viktigt för verksamheten.
Vi genomför redan idag nätverksträffar för personalen som är ett mycket bra tillfälle för kollegialt lärande och ny kunskap. Framöver ser vi nu på möjligheten att kunna erbjuda utbildning för dem som saknar det. Tillsammans med Göteborgs universitet håller vi på och tar fram ett koncept där det ska kunna gå att delvis arbeta medan man läser upp sin behörighet.

Ett barn som klättrar på en klätterställning
Information, ikon

Mer om

Kvalitetsrapporten Fritidshem 2023 är en del i uppföljning och analys i det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsrapporter

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-13] Årets kvalitetsrapport för fritidshem är klar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol