Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Årets näringslivsrankning levde inte upp till Borås ambition och förväntningar

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås har en hög ambition när det gäller att vara en attraktiv stad för företagande och etableringar. Ett bra företagsklimat är viktigt för att kunna förverkliga denna ambition. Årets rankning av företagsklimatet är inte i linje med denna målsättning.

Det är tjugoförsta året som Svenskt Näringsliv redovisar sin ranking av de svenska kommunernas företagsklimat. I den totala sammanräkningen hamnar Borås på plats 134 av 290 kommuner, ett tapp med 35 platser från 2020.

– Detta är inte i linje med vad vi vill utan vi kommer ta nya tag för att vända utvecklingen åt rätt håll. Året som gått har vi inte kunnat bedriva vår verksamhet som vanligt i och med påverkan av Covid. Framåt fokuserar vi nu på att återuppta arbetet tillsammans med företagen för att göra Borås till en ännu bättre företagskommun, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Resultatet bygger till två tredjedelar på enkätsvar från landets företagare och till en tredjedel på statistiska faktorer. Bland enkätsvaren är frågan med störst påverkan på rankingen ”det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen”.

I jämförelse med de 15 största städerna har vi gått från plats 1 till 5 i rankingen för ”det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen”. Här har Borås tappat 0,04 betygsenheter, en liten skillnad som har fått stor effekt på den totala rankingplaceringen, både i jämförelse med landet som helhet och med jämförbara kommuner. Detta innebär att om vi kan höja företagens uppfattning om näringslivsklimatet kan vi ta oss tillbaka till toppen av listan.

– Vår målsättning är att se Borås i toppen av rankingen och vi vill jobba tillsammans med företagen i Borås för att nå dit, säger Kommunstyrelsens förste vice ordförande Annette Carlson (M).

Anders Glemfelt, näringslivschef i Borås Stad kommenterar resultatet:

– Näringslivet är starkt i Borås och trycket på etableringar är fortsatt mycket högt, trots pandemi. Nu måste vi fortsätta jobba för ett förbättrat företagsklimat för alla företag.

En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-09-22] Årets näringslivsrankning levde inte upp till Borås ambition och förväntningar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol