Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås förbättrar sig i Insiktsmätningen

Artikeln publicerades:

Efter ett tapp förra året ökar Borås igen i både resultat och ranking i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) servicemätning Insikt, som släpptes igår.

2023 års mätning visar att Borås Stad får ett totalt NKI (nöjd kund-index) på 75 jämfört med 73 året innan (max är 100). Detta gör att Borås stiger från plats 138 (2022) till plats 123 (2023) när de kommuner som deltar i Insikt rankas.

Under 2023 får Borås Stad bättre NKI på fem av de sex så kallade myndighetsområden som mätningen omfattar, nämligen brand, bygg, mark, livsmedel och servering. Det är bara i myndighetsområdet miljö som NKI sjunker en aning jämfört med 2022.

De två enskilda frågor som får allra bäst resultat är ”Hur nöjd var du med vår attityd mot dig?” med NKI 82,5 och ”Hur nöjd är du totalt sett med bemötandet?” med NKI 81,1. På båda dessa frågor ligger Borås Stad strax över snittet för alla deltagande kommuner.

-Bemötandet är en viktig fråga för oss och vi upplever att företagen ofta är nöjda med. Därför är det positivt att se att vi får ett bra betyg när det gäller bemötande. Men vi har höga ambitioner och vill fortsätta att satsa på ett ännu bättre företagsklimat, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Insiktsmätningen genomförs årligen och den handlar om att ta reda på den upplevda servicen till företagen när de haft ett ärende hos kommunen inom något av de sex myndighetsområdena.

-Jag är glad att se att det systematiska arbetet med att följa upp undersökningen och arbeta med insatser i form av en handlingsplan ger resultat, säger Marike Wolter, näringslivschef i Borås Stad.

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning till företag. En enkät skickas till de företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret.

Hand med en droppe, en butik och en hand som serverar mat.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-04-25] Borås förbättrar sig i Insiktsmätningen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol