Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad blir medlem i Fritidsbanken Sverige

Artikeln publicerades:

Nu blir Borås Stad medlem i föreningen Fritidsbanken Sverige och kommer att driva Fritidsbanken Borås – till en början i mobil form.

Borås Stad har blivit medlem i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och blir huvudansvarig för Fritidsbanken Borås. Den nya fritidsbanken kommer att drivas genom en samverkan mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Borås Energi- och Miljö och RF-SISU.

– Fritidsbanken bygger på att alla ska kunna låna återanvänd sport- och fritidsutrustning utan kostnad. En permanent fritidsbank blir en viktig del i arbetet med en meningsfull fritid för alla boråsare, men också i arbetet för en hållbar utveckling, säger Håkan Eriksson (C), ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden.

Det finns fritidsbanker på många platser i landet och de fungerar som bibliotek för sport- och friluftsutrustning. I princip all utrustning som finns på en fritidsbank har skänkts och det kostar aldrig något att låna. Tanken är att fler ska få möjlighet att utöva olika sport- och fritidsaktiviteter, samtidigt som det bidrar till en minskad miljöpåverkan genom återbruk.

Fritidsbanken som buss

I början kommer Fritidsbanken Borås att drivas i mobil form. Under våren har en buss med sport- och fritidsutrusning besökt olika aktivitetsdagar runt om i staden och i sommar kommer bussen att besöka olika platser i kommunen och låna ut utrustning över dagen. I höst börjar bussen rulla efter ett bestämt schema.

I fysisk lokal efter årsskiftet

RF-SISU har tidigare drivit Fritidsbanken Borås. Den har funnits i lokaler i Knalleland, men har varit stängd sedan en tid tillbaka. Borås Stad planerar nu för att öppna Fritidsbanken Borås permanent igen, men i Brämhults fritidsgårds lokaler. Ambitionen är att den nya fritidsbanken ska öppna strax efter årsskiftet

– Vi ser stora möjligheter med en fritidsbank. Genom samverkan med flera aktörer kan vi ta tillvara på använd utrustning, låna ut den och ge fler möjlighet att testa olika sport- och friluftsaktiviteter på egen hand, med föreningslivet eller i samband med lov och ledigheter, säger Maria Wallengren, förvaltningschef på Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Foto av en mängd olika sport- och fritidsrutrustning, till exempel en flytväst, ett pingisracket och ett cyklop. 

Foto: Fritidsbanken Sverige.

Information, ikon

Bakgrund: Fritidsbanken Sverige

  • Fritidsbanken Sverige är en ideell och nationell förening. Alla huvudmän som driver lokala fritidsbanker är medlemmar i föreningen som verkar utan vinstintresse.
  • Fritidsbankens grundpelare är: alla får låna, allt är gratis och återanvänd utrustning.
  • I princip all utrustning som finns på en fritidsbank har skänkts och det kostar aldrig något att låna. Lånetiden är 14 dagar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-06-08] Borås Stad blir medlem i Fritidsbanken Sverige

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol