Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad har fått tillstånd att kamerabevaka delar av centrum

Artikeln publicerades:

Bevakningskameror får sättas upp på delar av Allégatan, Österlånggatan och Stora brogatan. Det har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beslutat.

Borås Stad har sökt tillstånd från IMY att få bevaka delar av centrala Borås med kameror, bland annat för att förhindra brott, underlätta utredning av brott och för att öka tryggheten.

Beslutet från IMY innebär att kameror nu får sättas upp på specifika platser längs tre gator i centrum. Dessa kameror får vara i drift under sen kväll och natt, mellan klockan 22 och klockan 6. De kommer att monteras upp så snart som möjligt.

Ansökan om att få kamerabevaka innehåller detaljerade uppgifter om anmälda brott på de aktuella platserna under 2021 och första delen av 2022. Detta har myndigheten vägt mot människors intresse av att kunna röra sig i centrum, till hem, butiker och restauranger, utan att vara bevakade av kameror – det så kallade integritetsintresset.

Borås Stad ansökte om att få bevaka även mellan klockan 15 och 22, och att få bevaka Torggatan, men IMY gav inte tillstånd till detta, efter att ha vägt bevakningsintresset mot integritetsintresset. Sena kvällar och nätter väger bevakningsintresset tyngre, enligt myndighetens beslut.

På de platser som ska kamerabevakas kommer skyltar att finnas, som informerar om bevakningen. Det handlar alltså om delar av Allégatan, Österlånggatan och Stora brogatan.

Fönster och dörrar till bostäder, till butiker och verksamheter ska maskas elektroniskt så att bilder som visar dessa inte spelas in. Bara tre säkerhetsklassade personer på Borås Stads avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) kommer att ha tillgång till det inspelade materialet.

Flygfoto över centrala Borås som visar de delar av gatorna Allégatan, Österlånggatan och Stora brogatan som får kamerabevakas. På kartan är också markerat den del av Torggatan som enligt Integritetsskyddsmyndigheten inte får bevakas med kameror.

Flygfoto över centrala Borås som visar de delar av gatorna Allégatan, Österlånggatan och Stora brogatan som får kamerabevakas. På kartan är också markerat den del av Torggatan som enligt Integritetsskyddsmyndigheten inte får bevakas med kameror.

Information, ikon

Mer om

Hela Integritetsskyddsmyndighetens beslut finns att läsa i Kommunstyrelsens inkomna handlingar.

Torsdag, inkommet, Kommunstyrelsen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-09-01] Borås Stad har fått tillstånd att kamerabevaka delar av centrum

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol