Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads gymnasieelever når bra resultat visar Öppna jämförelser 2022

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stads gymnasieelever når bra resultat jämfört med medelvärdet för samtliga gymnasieskolor i riket. Det framgår av de öppna jämförelser som förbundet Sveriges Kommuner och Regioner publicerade i veckan.

Öppna jämförelser 2022 visar resultaten för Borås Stads gymnasieskolor under läsåret 2020/2021 i jämförelse med alla gymnasieskolor i landet. Borås Stads gymnasieskolor ligger i paritet med medel i riket inom samtliga områden:

  • Andelen elever som når en gymnasieexamen inom 4 år ligger 4 procent över riksgenomsnittet.
  • Andelen elever som uppnår grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år ligger cirka 5 procent över riksgenomsnittet.
  • Den genomsnittliga betygspoängen ligger något under medel för riket.

Borås Stads gymnasieskolor ligger strax under de bästa 25 procenten av landets kommuner.

– Trots förändrade förutsättningar under pandemin når vi fortsatt goda resultat och står oss väl i jämförelse med riket, även om vi ser en viss nedgång från föregående läsår inom några områden. Vi ska analysera resultaten vidare, säger Anna Stensson, chef för kvalitet och utveckling på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Övertygelsen om att alla elever vill och kan lära är utgångspunkten för ökad måluppfyllelse på Borås Stads gymnasieskolor. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens utvecklingsarbete följer nämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås med de tre utvecklingsområdena: det goda lärandet, kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna arbetar med sina egna utvecklingsplaner, förbättringsområden och strategier kopplade till måluppfyllelsen på respektive skola.

Personer som gör ett grupparbete

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-03-04] Borås Stads gymnasieelever når bra resultat visar Öppna jämförelser 2022

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol