Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad ställer sig bakom överenskommelse om ny järnväg Borås-Göteborg

Artikeln publicerades:

Kommunerna längs den blivande nya järnvägen Borås-Göteborg, tillsammans med ytterligare västsvenska aktörer, har kommit överens om ett antal förutsättningar för den nya järnvägen. Kommunstyrelsen i Borås ställde sig igår bakom denna gemensamma skrivelse.

Överenskommelsen innebär att de närmast berörda samhällsaktörerna i Västra Götaland har en gemensam linje gentemot regeringen, och betonar mycket tydlig vikten av att järnvägen byggs ut så fort som möjligt.

I korthet innebär överenskommelsen att ny järnväg ska byggas från Göteborg till Borås. Den ska ha stationer i Mölndal, Mölnlycke, Landvetter flygplats, och den ska därtill vara förberedd för stationer även i Landvetter södra och Bollebygd.

Bakom överenskommelsen står kommunerna i järnvägsstråket Göteborg, Mölndal, Mölnlycke, Härryda, Mark, Bollebygd och Borås. Även Västra Götalandsregionen, Swedavia, Göteborgsregionens kommunalförbund och Boråsregionens kommunalförbund.

I överenskommelsen betonar kommunerna och aktörerna att den nuvarande Kust till kustbanan är enkelspårig och underdimensionerad i förhållande till resbehovet i stråket, och att det är viktigt att avlasta väg 40 och Göteborgs gatunät från bilar och bussar.

I december förra året fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att på nytt utreda alternativen för ny järnväg mellan Västsveriges två största städer. Parallellt med denna utredning har kommunerna och övriga nämnda aktörer arbetat med en Västsvensk överenskommelse, som kommer att skickas med till regeringen när Trafikverket redovisar sin utredning 26 juni.

Personer på en tågperrong
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-06-20] Borås Stad ställer sig bakom överenskommelse om ny järnväg Borås-Göteborg

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol