Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Den lokala betygsstatistiken för årskurs 9 är sammanställd

Artikeln publicerades:

Den lokala statistiken för årets elever i årskurs 9 är sammanställd och visar på något lägre gymnasiebehörighet och genomsnittligt meritvärde jämfört med 2022.

– Nu har vi gjort en sammanställning av betygen för årskurs 9. Vi ser att det är en liten nergång jämfört med 2022. I början av hösten gör vi en analys av resultaten och tar fram en kvalitetsrapport över undervisning och resultat, säger Hayne Hedin som är chef för kvalitet och utveckling på Grundskoleförvaltningen.

Enskilda skolors resultat

Behörigheten till gymnasiet

Högst andel elever med gymnasiebehörighet finns på Sandgärdsskolan, 97,3%

Behörigheten till gymnasiet har ökat mest på Dalsjöskolan, en ökning med 3 procentenheter.

Andelen gymnasiebehöriga på Särlaskolan har minskat med 17,6 procentenheter jämfört med 2022.

Genomsnittligt meritvärde

Sandgärdskolan har högsta genomsnittliga meritvärdet, 237,9 poäng

Den största ökningen av det genomsnittliga meritvärdet ser vi på Bodaskola, 15,1 poäng.

Särlaskolans genomsnittliga meritvärde är 39,2 poäng lägre än 2022.

Nu kommer varje skolenhet fortsätta med analys av sina resultat för att kunna bedöma om det behöver vidtas några åtgärder under nästa läsår. Grundskoleförvaltningen kommer använda den lokala statistiken som underlag vid planering av utvecklingsinsatser.

Skolböcker på en bänk tillsammans med ett äpple, pennor och bokstavsklossar
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-06-26] Den lokala betygsstatistiken för årskurs 9 är sammanställd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol