Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når fortsatt goda resultat

Artikeln publicerades:

Den lokala statistiken gällande studieresultaten för eleverna på gymnasieskolans nationella program är sammanställd och visar att eleverna på Borås Stads gymnasieskolor fortsatt når goda resultat.

Andelen elever som når en examen ligger på 91,9 procent vilket är något högre än förra året (91,5 procent). Genomsnittligt betygspoäng för elever med examensbevis ligger på 14,3 procent, vilket är något lägre än förra året (14,6 procent). Sammanställningen av resultaten för Introduktionsprogrammet och anpassad gymnasieskola är ännu inte klart.

– Som ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare i förvaltningen för det fantastiska arbete som görs. Våra elever fortsätter att nå goda resultat trots de senaste årens omständigheter med pandemi och fjärr- och distansundervisning, och det visar att vi har en högkvalitativ verksamhet. Resultaten ger oss en solid grund att stå på utifrån nämndens övergripande målsättning att alla studerande i Borås ska få en gymnasieexamen eller bli anställningsbara, säger Andreas Cerny (L), ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Utgångspunkten för ökad måluppfyllelse på Borås Stads gymnasieskolor är övertygelsen om att alla elever vill och kan lära. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens utvecklingsarbete följer nämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås med de tre utvecklingsområdena: det goda lärandet, kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna arbetar med sina egna utvecklingsplaner, förbättringsområden och strategier kopplade till måluppfyllelsen på respektive skola.

– Det är glädjande att vi bibehåller ett högt och stabilt resultat. Vi har under flera år legat stabilt på en examensgrad över 90 procent vilket betyder att våra verksamheter bedriver undervisning med hög kvalitet, att vi har hängivna och kompetenta medarbetare som presterar på en hög nivå och att vårt utvecklingsarbete ger resultat. Jag vill ge alla våra medarbetare en stor eloge för ett väl genomfört arbete under läsåret, säger Maria Gustafsson, chef för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Personer som sitter runt ett bord och studerar
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-06-20] Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når fortsatt goda resultat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol