Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

EU-pengar stödjer stadens framtida utveckling

Artikeln publicerades:

Borås Stad har nyligen fått det glädjande beskedet att vi beviljats två nya EU-projekt. Totalt omfattar projekten 9,6 miljoner kronor. Projektet Industrial Transition Hotspots handlar om energisamverkan på Viared och våra nya industriområden. Projektet MoLoHubs handlar om service/mobilitetshubbar i centrum.

- Det känns fantastiskt kul. Projekten ligger i nationell och europeisk framkant och ansluter väl till stadens framtida utveckling, säger näringslivsutvecklare Sara Thiel.

Projekten drar igång på allvar till sommaren. Nu fokuserar Näringslivsenheten inom Borås Stad på att starta upp projekten, ta fram genomförandeplaner och tillsätta brett sammansatta projekt- och referensgrupper.

Solel på Viareds industriområde - Industrial Transition Hotspots

Projektet Industrial Transition Hotspots stödjer stadens elektrifiering. Att säkra fossilfri energi är prioriterat för dagens och framtidens utveckling. Projektet fokuserar på produktion, lagring och överföring av förnyelsebar energi. Förstudien ”Solel och elnät på Viareds industriområde”, som Rise har genomfört, bekräftar stor potential för solceller på industriparkernas tak och en möjlig energisamverkan. Den förstudien har legat till grund för Borås Stads planering av deltagandet i EU-projektet HotSpots. Förstudien rekommenderar starkt dessa tekniker och ett nära samarbete mellan företag med stora takytor.

- Vi kommer att arbeta med både teknik, affärsmodeller och regelverk för att kunna projektera och utvärdera praktiska fall så långt som möjligt för energisamverkan. Detta för att i nästa steg göra det möjligt att skala upp och öka takten i omställningen, säger näringslivsutvecklare Sara Thiel.

EU-projektet HotSpots leds av Drenthe (Nederländerna). Utöver Borås Stad och Drenthe medverkar andra städer som Emmen (Nederländerna), Mechelen (Belgien) och Vejle (Danmark).

Projektet pågår till mitten av 2026 och finansieras av Interreg, Västra Götalandsregionen och Borås Stad.

Smartare transporter för en fossilfri stad - MoLoHubs

MoLoHubs stödjer stadens förtätning, en fossilfri stad och smartare transporter. MoLoHubs går längre än befintliga projekt för mobilitets- och logistikhubar. Det syftar till att utveckla och införa användarvänliga och ”medborgarnära” logistiktjänster och lösningar i centrum. Avsikten är att minska stadstrafiken genom att skapa närliggande attraktiva mobilitets- och logistikhubar där boråsarna kan ges en rad servicetjänster som paketutlämning, klädreturer med mera. Samverkande europeiska städer ska tillsammans undersöka och testa och utvärdera vilka funktioner och tjänster som är mest framgångsrika, det vill säga vad ska hända i hubbarna.

- Vi hoppas och tror oss veta att MoLoHubs kan vara en fortsättning och bygga vidare på de lärdomar vi fått av citylogistikprojektet Surflogh, där staden utvecklat hållbara transportlösningar för gods och avfall för ett tystare, säkrare och renare centrum. Borås ska bygga och utvärdera minst en pilot för mobilitetshubbar i centrum som medelstor stad. Borås kommer att fokusera på bland annat skåp, upphämtningspunkt för e-handel och hantering av returfraktion. Men vi tror även det är intressant att titta brett på vilka fler funktioner som kan vara lämpliga. Stor flexibilitet med ägarna av olika funktioner kommer att vara en nyckel till framgång. Att hitta en robust affärsmodell och kontinuitet är viktigt, säger Sara Thiel.

Projektpartnerskapet täcker 5 av 6 möjliga länder i Interreg NSR-programområdet med totalt 13 partners: Danmark (4 partners), Tyskland (3 partners), Belgien (3 partners), Nederländerna (2 parters) & Sverige (1 partner). Av dessa medverkande partners, som också ska bygga piloter för mobilitetshubbar och utvärdera funktioner, är det fyra som är kommuner likt Borås. Dessa är Hamburg, Amsterdam, Mechelen och Aalborg övriga deltagande partners är olika former av institut, högskolor eller liknande. Lead partner för projektet är Logistik-Initiative Hamburg Management.

Projektet pågår till sista december 2026. Projektet finansieras på samma sätt som Hotspots av Interreg, Västra Götalandsregionen och Borås Stad.

Stora tak på verksamhetslokaler på Viared

De stora taken på företagen på Viared lämpar sig bra för solceller

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-06-08] EU-pengar stödjer stadens framtida utveckling

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol