Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fjärrundervisning för att minska smittspridning

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås har beslutat om fjärrundervisning för alla elever på gymnasieskolor, vuxenutbildning (inklusive SFI) och yrkeshögskola från och med onsdag 18 mars.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut berör cirka 10 000 elever, varav 4 400 går på gymnasiet och 5 500 går på vuxenutbildningen. Beslutet har tagits efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation och genomförs för att förhindra vidare smittspridning på skolorna.

Ingen inställd undervisning

Undervisningen fortsätter inom gymnasieskolorna, gymnasiesärskolans nationella program, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Skillnaden är att den ges som fjärr- och distansundervisning. Det innebär att eleverna inte ska komma till skolan. Skolans personal är på arbetet som vanligt.
– Det är en extraordinär situation och vi planerar för extraordinära åtgärder, men känner oss trygga med hur personalen planerar undervisningen, säger förvaltningschef Christer Samuelsson.

Arbetsplatsförlagd utbildning

Elever och studerande inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolans nationella program, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan som genomför lärlingsutbildning, arbetsplatsförlagt lärande eller lärande i arbete fullföljer den arbetsplatsförlagda delen i utbildningen. De följer de rekommendationer som gäller för den arbetsplats som de befinner sig på.

Gymnasiesärskolans individuella program omfattas inte av beslutet.

Beslutet gäller tills vidare och kommer att prövas på nytt när Folkhälsomyndigheten eller Skolverket lämnar nya rekommendationer.

Beslutet har fattats av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i enlighet med förordning (SFS 2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta och grundar sig på förordningens § 2 punkt. 4.

Skolarbete vid dator.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-17] Fjärrundervisning för att minska smittspridning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol