Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Historisk resa med VR-glasögon

Artikeln publicerades:

I Borås har politikerna beslutat att öka medvetenheten om Förintelsen och koppla den till dagens samhälle. Tidigare har elever från årskurs nio rest till Auschwitz för att fördjupa sig i historien på plats, men med pandemin blev detta omöjligt. Istället började skolorna använda VR-glasögon för att göra en virtuellt resa i historien och de resorna har fortsatt.

I vårt samhälle står vi inför utmaningar som segregation, rasism och främlingsfientlighet, och då är det viktigt med ett värdegrundsarbete där vi reflekterar över vår egen roll. I Borås har politikerna tagit beslut om att öka kunskap om Förintelsen och koppla den till vår nutid och de övergrepp som sker idag.

Tidigare åkte några elever från varje klass i årskurs 9 på en resa till Auschwitz för att fördjupa sig i historien på plats. De återvände hem och delade sina erfarenheter och insikter med sina klasskamrater. Men med pandemins inträde och senare Ukrainakriget blev dessa resor inte längre möjliga.

Genom att använda teknologi i form av VR-glasögon har dessa historiska resor kunnat fortsätta, fast i en ny form. Med VR-glasögonen kan eleverna göra en djupdykning i historien, och tekniken gör att fler sinnen involveras och ger en mer intensiv upplevelse än traditionell inlärning genom böcker eller föreläsningar.

I klassrummet där SO-läraren Anders Olofsson har startat lektionen med sina elever i årskurs 9 är det full aktivitet. Den här veckan består deras historielektioner av filmer och rundturer med hjälp av VR-glasögonen. Inledningsvis finns det många praktiska frågor om att få igång de appar och filmer de ska se, men allteftersom lägrar sig lugnet.

”Åh, kolla vad är det här”, ”Anders, kolla jag flyger”. Utropen kommer från eleverna som står på var sin plats och rör huvud och händer fram och tillbaka, fullt upptagna med att följa det som de ser i sina VR-glasögon.

– Det är bra att de får bekanta sig med ny teknik, att alla får möjlighet till det. Det blir ytterligare ett verktyg för oss lärare, att använda i undervisningen, säger Anders.

Med hjälp av VR-glasögonen börjar eleverna att se en film från Auschwitz. De får en museitur runt området som inleds med en överflygning. De möter ”personer” som berättar om platsen och händelser som skett. Efter det lyssnar de på Anne Franks historia och gör en interaktiv tur runt platsen där hon och hennes familj höll sig gömda. De flesta eleverna tycker att det är spännande att få göra något annorlunda och att det är fascinerande av att kunna uppleva berättelserna på ett annorlunda sätt. Upplevelsen ger en bättre uppfattning och bild av hur det såg ut.

Kommande lektioner kommer att återknyta till dessa berättelser när de fortsätter att utforska historien runt andra världskriget och Förintelsen.

– Visst är det skillnad jämfört med att kunna resa till Auschwitz och uppleva det på plats. Men när den möjligheten inte längre finns, så ger tekniken oss en möjlighet att bredda undervisningen. När vi fortsätter att diskutera ämnen som förintelseläger har eleverna en bild av det som vi pratar om. Jag tror det bidrar till att de tar till sig mer av det vi vill ge dem, säger Anders.

Det är viktigt att koppla vår historia till vår samtid, att kunna identifiera likheter mellan då och nu. Det bidrar till att skapa en djupare förståelse för människors lika värde och kunskap om vad nazism och rasism kan leda till.

Läraren Anders

SO-läraren Anders Olofsson

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-09-28] Historisk resa med VR-glasögon

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol